Bonus – odsustvo komunikacije je nekada najbolja komunikacija