Kratkorocna dobit ili dugorocna harmonija agresivni, pasivci i p-agr