Priroda za kvalitetniji san

Priroda i dobar san
Zakaži sada

Dostupnost zelenih površina je u istraživanju sprovedenom na University of Illinois povezana sa kvalitetnijim snom ispitanika.

Podaci američkih istraživača su prikupljeni od oko 255000 odraslih ispitanika. Pozitivan uticaj prirode na san je bio znatno izraženiji kod muškaraca i kod svih osoba starije životne dobi.

Nekvalitetan san je već povezivan sa slabljenjem mentalnog i fizičkog zdravlja, većim rizikom za preranu demenciju i lošijim rezultatima na testovima mentalnih sposobnosti.

Istraživači veruju da je nove nalaze barem delimično moguće objasniti povezanošću zelenih površina i povećanja telesne aktivnosti, što potom rezultuje i kvalitetnijim snom.