Veza stresa i viška kilograma

Stres i gojaznost
Zakaži sada

Istraživanje provedeno u SAD uz učestvovanje 3617 osoba je pružilo bolji uvid u uticaj stresa na gojaznost u odrasloj dobi.

Pokazalo se kako stres nema značajan uticaj na izglede za nakupljanje suvišnih kilograma kod muškaraca, objavili su istraživači sa Michigan State University u stručnom časopisu Social Science & Medicine navodi portal Pliva.

Nasuprot tome, stres je imao važnu ulogu za  povećanje rizika za gojaznost kod žena, posebno ako je bila reč o stresu doživljenom pre 16. godine života.

Učesnici istraživanja su bili praćeni 15 godina.

Istraživači pišu kako su žene sklonije većoj konzumaciji hrane nakon izloženosti stresu, za razliku od muškaraca koji se u većem broju slučajeva povlače u sebe ili se okreću alkoholu.

Slične razlike u reakcijama žena i muškaraca su već uočene kod osoba sa depresijom.