Odgovaram na Vaša psihološka i psihoterapijska pitanja.

Ana Andonov, diplomirani psiholog, psihoterapeut Transakcione analize pod supervizijom i sertifikovani psiholoski savetnik

Saradnica i trener psihoedukativne organizacije “Psihocentrala”.

Vaše ime (neophodno)

Vaša Email adresa (neophodno)

Tema

Vaša poruka

Odgovaram na Vaša psihološka i psihoterapijska pitanja.

Dunja Jevtic, diplomirani psiholog, psihoterapeut sistemske porodične terapije u edukaciji i sertifikovani psiholoski savetnik

Saradnica i autor psihoedukativne organizacije “Psihocentrala”.

Vaše ime (neophodno)

Vaša Email adresa (neophodno)

Tema

Vaša poruka

Odgovaram na Vaša psihološka i psihoterapijska pitanja.

Marija Manojlović, Diplomirani psiholog sa masterom iz kliničke psihologije i psihopatologije Univerziteta Aix – Marseille u Francuskoj.

Saradnica i trener psihoedukativne organizacije “Psihocentrala”.

Vaše ime (neophodno)

Vaša Email adresa (neophodno)

Tema

Vaša poruka