Inteligencija je povezana sa unosom alkohola

Zakaži sada

Novi nalazi švedskih istraživača povezuju niži koeficijent inteligencije sa većim izgledima za konzumaciju alkohola kod muškaraca.

Istraživači iz Karolinska Instituta su svoje nalaze objavili u stručnom časopisu “Clinical & Experimental Research”.

Po rečima istraživača, što je bio niži koeficijent inteligencije kod posmatranih muškaraca mlađe životne dobi to su bili veći izgledi za njihovo opijanje.

Na dobijene rezultate nisu uticali socioekonomski status učesnika istraživanja, konzumacija alkohola u njihovim porodicama ni eventualna prisutnost psihijatrijskih poteškoća.

U studiji su korišćeni podaci za oko 50000 muškaraca u dobi od 18 do 21 godine.

Istraživači smatraju kako ovakve nalaze nije moguće doslovno preslikati na žene.