Zakaži sada

Šta je uzrok?

Najvažnija stvar koju treba znati o uzrocima depresije je da mi stvarno ne znamo odgovor na to pitanje. Veruje se da su svi mentalni poremećaji uzrokovani komplikovanom interakcijom i kombinacijom bioloških, psiholoških i socijalnih faktora. Ova teorija se zove bio-psiho-socijalni model i opše je prihvaćena teorija, od strane profesionalaca, o uzroku poremećaja kao što je depresija.

Neke vrste depresije su prisutne u porodicama, što sugeriše da biološka ranjivost može biti nasleđena. Čini se da je to slučaj sa bipolarnim poremećajem. Studija porodica, u kojima su članovi iz svake generacije razvili bipolarni poremećaj, je utvrdila da oni sa bolešću imaju nešto drukčiji genetski kod od onih koji ne razbole. Međutim, rezultat se ne može primeniti i u suprotnom smeru: Neće svi sa genetskim kodom koji uzrokuje osetljivost na bipolarni poremećaj razviti bolest. Očigledno su dodatni faktori, možda stresovi kod kuće, na poslu, ili u školi, uključeni u mogući razvoj bolesti.

U nekim porodicama, major depresija se javlja iz generacije u generaciju. Međutim, ona se takođe može pojaviti i kod ljudi koji nemaju porodičnu anamnezu depresije. Bio nasleđen ili ne, major depresivni poremećaj često je povezan sa promenama u strukturama mozga ili njegovim funkcionisanjem.

Ljudi koji imaju nisko samopoštovanje, koji uporno sebe i svet oko sebe vide pesimistički ili koji su redovno preplavljeni stresom, skloniji su depresiji. Da li to predstavlja psihološku predispoziciju ili rani oblik bolesti nije još uvek razjašnjeno.

U poslednjih nekoliko godina, istraživači su pokazali da fizičke promene u telu mogu biti popraćene psihičkim promenama. Medicinske bolesti kao što su moždani udar, srčani udar, rak, Parkinsonova bolest i hormonalni poremećaji mogu uzrokovati depresiju. Depresivnost čini da bolesna osoba postane ravnodušna i da ne želi brinuti o svojim fizičkim potrebama, čime se produžava period oporavka. Takođe, težak emotivni gubitak, komplikovani odnosi, financijski problemi, ili bilo koja stresna (neželjena ili čak željena) promena u životu može izazvati depresivnu epizodu. Vrlo često, kombinacija genetskih, psiholoških i faktora sredine uključena je u razvitak depresivnog poremećaja.