Protein u krvi odgovoran za gubitak memorije?

Zakaži sada

Protein koji se akumulira u krvi najverovatnije je povezan sa gubitkom pamćenja i teškoćama pri učenju kod starijih osoba, smatraju američki naučnici čije istraživanje otvara nove mogućnosti u borbi protiv slabljenja kognitivnih sposobnosti.

Ovaj molekul, nazvan B2M (Beta-2-mikroglobulin), identifikovao je tim istraživača sa Kalifornijskog Univerziteta San Franciska kao element krvi koji “negativno utiče na kognitivne funkcije i njihovu obnovu” kod odraslih osoba, navodi se u studiji, objavljenoj u časopisu “Nature medicine”.

Ustanovljeno je da su koncentracije B2M povišene u krvi starijih osoba. A to isto važi i za miševe na kojima je u okviru studije obavljeno više eksperimenata.

Tokom jednog od tih eksperimenata, ubrizgavanje doza B2M u krv ili direktno u mozak mladih miševa imalo je za posledicu smanjenje funkcija učenja i pamćenja kao i redukciju procesa obnove neurona.

Delovanje tog molekula, međutim, nije trajno jer 30 dana nakon ubrizgavanja, više nije bio primetan deficit u učenju i pamćenju, što upućuje na zaključak da efekti proteina na slabljenje kognitivnih funkcija nisu bespovratni, ističe se u studiji.

TANJUG