Zakaži sada

Transakciona analiza (skraćeno TA) je teorija ličnosti i psihoterapijski pravac, koji se bavi problemima unutar ličnosti, ali i interpersonalnim problemima. TA je takođe teorija komunikacija i objašnjava način na koji nastaju međuljudski konflikti i nesporazumi. Cilj TA je da osvesti igre i životni skript osobe, te da u saradnji sa psihoterapeutom osoba izađe iz svog skripta i počne da živi autentičan život. Iako je TA najkorisnija u poboljšanju komunikacijskih veština i rešavanju poteškoća, značajna je i za lični rast i razvoj, kao i za sve one koji žele da sebe razumeju bolje.

grupna psihoterapijaCilj grupe

Grupa je namenjena svim osobama starijim od 18 godina koje su zainteresovane za lični razvoj i koje žele da rade na sebi i sopstvenim psihičkim procesima u sigurnom i poverljivom okruženju. Teorijski okvir po kojem će se pretežno raditi je Transakciona analiza, sa elementima i drugih terapijskih modaliteta. Cilj grupe je da pomogne članovima da razviju veštine i poboljšaju kvalitet sopstvenog života. Neke od tema koje ćemo obraditi su: osnove strukture ličnosti, prepoznavanje i regulacija emocija, načini rešavanja konfliktnih situacija i dr. Početak grupe je planiran za utorak, 7. maj 2019. godine.

Voditelji grupe

  • Ana Andonov, dipl. psiholog i TA psihoterapeut pod supervizijom
  • Uroš Pavlović TA praktičar.

Dinamika rada

  • Grupa će se sastajati jednom nedeljno u trajanju od dva sata;
  • Grupa će se sastajati tokom dva meseca. Nakon završetka grupe za lični rast i razvoj, učesnici mogu nastaviti da dolaze ukoliko žele da nastave sa psihoterapijskim radom. Psihoterapijska grupa nije vremenski ograničena;
  • Prethodno iskustvo u psihoterapiji nije neophodno.

Cena je 50 evra mesečno po učesniku. Za uključivanje u grupu možete se prijaviti na e-mail andonov.ana@gmail.com ili putem telefona 064 277 77 88. 
Pre uključivanja u grupu potrebno da zakažete individualni razgovor kako bismo razgovarali o motivaciji za uključivanje u grupu, o Vašim ciljevima, očekivanjima i odgovorili na međusobna pitanja.