Poremećaj ishrane: samosaosećanje kao lek za perfekcionizam

Mnogi ljudi pogrešno razumeju perfekcionizam, pretpostavljajući da on potiče iz motivacije ili profesionalizma. Pravi perfekcionizam je mnogo komplikovaniji - i štetniji - od toga....

Poremećaj ishrane: samosaosećanje kao lek za perfekcionizam

Mnogi ljudi pogrešno razumeju perfekcionizam, pretpostavljajući da on potiče iz motivacije ili profesionalizma. Pravi perfekcionizam je mnogo komplikovaniji - i štetniji - od toga....

Istraživanje, odabir i promena karijere

Šta bi moglo biti zajedničko COVID-19 vakcini i donošenju odluka kada je u pitanju karijera? Oboje imaju svoju verziju neželjenih efekata, a neugodnost koju...
Mnogi ljudi pogrešno razumeju perfekcionizam, pretpostavljajući da on potiče iz motivacije ili profesionalizma. Pravi perfekcionizam je mnogo komplikovaniji - i štetniji - od toga. Nastojanje da budemo savršeni može se pronaći u svim oblastima života, uključujući školu i posao,...
Šta bi moglo biti zajedničko COVID-19 vakcini i donošenju odluka kada je u pitanju karijera? Oboje imaju svoju verziju neželjenih efekata, a neugodnost koju osetite znači da ste na pravom putu. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti navodi da su...
Da li ikada zateknete sebe u vrtešci svoje neodlučnosti- kako bespotrebno, u nedogled, razmišljate o nekoj odluci ili na svaki mogući način izbegavate donošenje odluke ? Kada imate nekoliko (često podjednako dobrih) opcija između  kojih  možete izabrati, neiscrpno istražujete...
U ovom uputstvu pročitaćete: Šta je lek Mirtazapin (Remeron, Remirta, Calixta, Mirzaten, Tifona) i čemu je namenjen Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mirtazapin (Remeron, Remirta, Calixta, Mirzaten, Tifona) Kako se upotrebljava lek Mirtazapin (Remeron, Remirta,...
U ovom uputstvu pročitaćete: Šta je lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) i čemu je namenjen Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) Kako se uzima lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) ...