Naslovna Bipolarni poremećaj

  Bipolarni poremećaj

  Uradite ovaj test kako biste saznali da li Vam je potrebna pomoć.

  Instrukcije: Stavke koje se nalaze ispod se odnose na to kako ste se osećali i ponašali tokom dobrog dela svog života. Ako su se Vaše emocije i ponašanje promenili u poslednje vreme, na pitanja odgovarajte u odnosu na to kako se inače osećate i ponašate, pre promene. Kako bi rezulati testa bili validni, trebalo bi da imate 18 godina ili više i da ste imali makar jednu depresivnu epizodu.

  1.Ponekad imam povećanu potrebu da pričam ili pričam brže nego uobičajeno.
  2.Dešavalo mi se da sam bio/bila aktivnija nego inače ili da sam uspevao/la da završim više stvari nego uobičajeno.
  3.Upadam u raspoloženja kada se osećam izrazito ubrzano ili iritabilno.
  4.Dešavalo mi se da se istovremno osećam jako raspoloženo (manično) i potišteno (depresivno).
  5.Više sam zainteresovan/a za seks nego uobičajeno.
  6.Moje samopouzdanje varira od niskog do velikog samopouzdanja.
  7.Postoje ogromne varijacije u kvalitetu i količini mog rada.
  8.Bez nekog posebnog razloga se ponekad osećam jako besno ili neprijateljski nastrojeno.
  9.Ima perioda kada mi je mozak skroz prazan i osećam se tupo i periode kada sam izrazito kreativan/na.
  10.U nekim periodima sam jako zainteresovan/a da budem u prisustvu drugih ljudi, a u drugim periodima želim da sam sam/a sa svojim mislima.
  11.Ima perioda kada sam izrazito optimističan/na i periode velikog pesimizma.
  12.Ima perioda kada sam razdražljiv/a i plačljiv/a i periode kada se smejem i šalim više nego obično.