testouguygiuygh

idemo

Test za bipolarni poremecaj
Test za Bipolarni poremećaj
SLUŽI ZA PROCENU SIMPTOMA BIPOLARNOSTI
Započni
Test za simptome anksioznost
Test za anksioznost
SLUŽI DA UTVRDI DA LI IMATE SIMPTOME ANKSIOZNOSTI
Započni
Test za depresiju
Test za depresiju
SLUŽI DA UTVRDI DA LI IMATE SIMPTOME DEPRESIJE
Započni
Test za sizofreniju i simptomi sizofrenije
Test za Šizofreniju
SLUŽI DA UTVRDI DA LI IMATE SIMPTOME ŠIZOFRENIJE
Započni
test za generalizovani anksiozni poremecaj
Test za Generalizovani anksiozni poremećaj
SLUŽI DA UTVRDI DA LI IMATE SIMPTOME GENERALIZOVANOG ANKSIOZNOG POREMEĆAJA
Započni
Psihoterapija
Da li mi je potrebna psihoterapija? – mini test
SLUŽI DA UTVRDI DA LI BI VAM ZNAČILA PSIHOTERAPIJA
Započni
Test za pospanost i simptomi pospanosti
Test za ometajuću pospanost
SLUŽI DA UTVRDI DA LI IMATE SIMPTOME HIPERSOMNIJE
Započni
Test za granicni pormecaj licnosti i simptomi granicnog poremecaja licnosti
Test za Granični poremećaj ličnosti
SLUŽI DA UTVRDI DA LI IMATE SIMPTOME GRANIČNOG POREMEĆAJA LIČNOSTI
Započni