Zakaži sada

Osnovna poruka emocionalne inteligencije je „Spoznaj samoga sebe“ – Sokrat.

Sve počinje i završava se poznavanjem sebe. Bitna stavka jeste prihvatanje. Onog momenta kad prihvatimo sebe, i drugi će moći da prihvate nas. Budite otvoreni prema sebi, sagledajte se iz drugog ugla, otvorite novo emotivno poglavlje. Na pozitivan način započnite novi dan, ustanite sa osmehom i pokušajte da ignorišete sve situacije koje prete da vam pokvare raspoloženje.

Šta je emocionalna inteligencija? Da li inteligenciju možemo povezati sa osećanjima? Kako kontrolisati svoja osećanja u cilju postizanja uspeha?

Emocionalna inteligencija je sposobnost da osetimo, razumemo i uspešno primenimo moć emocija kao izvora energije, informacija, kreativnosti, poverenja i bliskosti sa ljudima koji nas okružuju na poslu i u privatnom životu.

Trening emocionalne inteligencije – Sticanje emocionalnih veština namenjen je:

 • Osobama koje žele da utiču na povećanje sopstvene emocionalne inteligencije.
 • Osobama koje žele sebe da motivišu i krenu dalje posle neuspeha koji dožive.
 • Osobama koje žele da poseduju sposobnost kontrole nagona i mučnih raspoloženja u trenutku kada do njih dođe.
 • Osobama koje žele da dobro vladaju svojim osećanjima i poseduju izraženu samokontrolu.
 • Pojedincima koji žele da saosećaju sa drugima(empatija) i imaju razvijene društvene veštine.
 • Osobama koje žele da budu svesne sebe, svojih mogućnosti, želja i potreba.
 • Osobama koje žele da nauče da prepoznaju sopstvena osećanja (Pitajte sebe: „Kako se osećam u ovom trenutku?“ Pokušajte da odgovorite što iskrenije, jer će vam to kasnije pomoći da se suočite sa njima).
 • Osobama koje teško mogu uticati na sopstvena raspoloženja i emocije.Mogu uticati prvo verom u mogućnost promene raspoloženja. Zatim preciznim praćenjem emocija i raspoloženja. Uz sve ovo, naravno, potrebno je i znati identifikovati i razlikovati emocije, kako bi mogli na njih da utiču.
 • Osobama koje žele da preuzmu odgovornost za svoja osećanja. Vaše emocije su samo vaše. Potiču od vas i vi ste oni koji njima upravljaju i koji se njima vode. Izađite iz začaranog kruga žrtve i hrabro prihvatite ono što vam se u životu događa.
 • Osobama kojima je teško da predvide svoja osećanja. Umesto besa, ponudite osmeh. Umesto svađe, pružite ruku pomirenja.
 • Onima kojima je teško da razgovaraju o svojim emocijama. Najbolji način da rešite ono što vam smeta, ono što vas guši, je da razgovarate o tome.
 • Osobama kojima je teško da empatišu sa drugim ljudima – sposobnost doživljavanja osećanja i doživljaja druge osobe. Zašto je ona jako bitna za emocionalnu inteligenciju? Zato što ulazeći u svet druge osobe mi ne gubimo sopstveni identitet. Slušajući druge, njihova osećanja, brige i želje stvaramo prisutnost u komunikaciji sa drugom osobom. Otvorenost, zainteresovanost za sagovornika, poverenje, sve to ulazi u proces građenja odnosa i prevazilaženja poteškoća.
 • Osobama kojima je teško da prepoznaju emocije kod svog deteta i kako da u tim situacijama reaguju.
 • Osobama koje teško prepoznaju emocije kod svog partnera i zbog toga ulaze u konflikte.

Kroz učešće na treningu bićete u mogućnosti da naučite:

 • Šta je to emocionalna inteligencija?
 • Šta je potrebno da biste bili emocionalno zdravi?
 • Šta su to emocionalne veštine?
 • Sta su emocije?
 • Podela emocija, njihove spoljašnje i unutrašnje promene.
 • Razumevanje emocija i poruke koje šalju.
 • Područja na koja se odnosi emocionalna inteligencija.
 • Upoznavanje sa zdravim i nezdravim emocijama.
 • Ko dete uči emocionalnim veštinama?
 • Kakve poruke deca dobijaju od svojih roditelja.
 • Područja koja se odnose na uspostavljanje boljih emotivnih odnosa među partnerima.
 • Šta je empatija i kako pokazati empatiju?

Voditelj treninga:Emocionalna inteligencija

Marija Petković, dipl. psiholog u Institutu za javno zdravlje Srbije “ Dr MilanJovanović Batut” – Odeljenje za monitoring i prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

REBT  psihoterapeut P.S., sa iskustvom u radu sa:

 • osobama koje zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance,
 • osobama koje imaju problem sa kockanjem,
 • osobama koje teško kontrolišu svoj bes,
 • osobama koje se nalaze u depresivnom raspoloženju,
 • osobama koje teško prepoznaju emocije, stanja i raspoloženja.

Predhodnih godina radila u “ Predškoloskoj ustanovi za vaspitanje i obrazovanje dece Lane” u Zvečanu. Radila u grupi sa decom od 1-2 godine; 2-3 godine; 4-5 godine. Rad sa decom je bio: adaptacija, socijalizacija, uvežbavanje intelektualnih, motoričkih, jezičkih, grafičko- likovnih, socijalno – emocionalnih, muzičko – ritmičkih veština.

Trening će se održati u vidu dvodnevnog seminara u trajanju od deset sati.

Dinamika rada:

Rad se odvija u grupi, a sastoji se od predavanja i prezentacija, diskusije, rada u malim grupama/parovima, igranje uloga kroz razne zadatke i aktivnosti.

Radionica ima puno praktičnog rada, kako bi svi učesnici na konkretnim primerima imali mogućnosti da primene ono o čemu razgovaramo.

Kroz radionice svi učesnici će biti u mogućnosti da interpretiraju različita osećanja, stanja i raspoloženja koristeći verbalnu i neverbalnu komunikaciju (kroz razgovor, glumu i pantomimu).

Za više informacija i prijavu za pohađanje treninga nazovite naš kontakt telefon 064/4671177 ili nam se obratite putem mail-a [email protected]