Šta mozak radi dok mi spavamo?

Zakaži sada

Jeste li se ikada zapitali šta se sve događa dok spavamo? Čini se da uz to što pojačava našu memoriju, spavanje pomaže da iz mase informacija dobijenih u toku dana, obavimo selekciju tema i korisnih podataka.

Neurolog Bob Stikgold sa Medicinskog fakulteta na Harvardu u SAD otkrio je da su se ljudi bolje sećali liste srodnih reči posle noćnog sna nego nakon istog vremena provedenog u budnom stanju u toku dana.

Ekipa naučnika koju je predvodio Stikgold takođe je ustanovila da je lakše setiti se tema i događaja koje sadrže zajedničke ili slične reči dok smo pritom zaboravili najmanje 25 odsto događaja i tema nakon buđenja.

“Mi, zapravo, ne samo da u toku spavanja stabilizujemo memoriju već i izdvajamo, vršimo selekciju informacija i značenja po važnosti”, izjavio je Stikgold za časopis ‘Nju sajentist’.

U sličnom eksperimentu, ljudima su istraživači pokazali karte sa simbolima koji su predstavljali različite vremenske uslove – tako je, na primer, oblik dijamanta simbolizovao kišu koja je padala 70 odsto vremena.

Dvanaest sati posle uvežbavanja i ogleda, ljudi su smatrali da su u stanju da iz simbola pogode kakvo će vreme biti, trudeći se da formulišu svoja “pravila” kojih se drže u pogađanju.

Međutim, posle dobrog noćnog sna, njihova sposobnost predviđanja bila je za 10 odsto bolja.

Iz ovoga neurolozi izvlače zaključak da nam spavanje pomaže da mozak “sistematizuje” informacije i tako nam omogući da izvlačimo zaključke i pravila iz našeg iskustva.