Ključne reči Disocijativni poremećaj ličnosti

Tag: disocijativni poremećaj ličnosti

Disocijativni poremećaj ličnosti

Šta je disocijativni poremećaj ličnosti? Disocijativni poremećaj ličnosti, ranije poznatiji pod nazivom Poremećaj višestruke ličnosti, je karakterističan po tome što se identitet jedne osobe ,,deli”...

Most Read