POLITIKA PRIVATNOSTI I USLOVI KORIŠĆENJA

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti reguliše praksu prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja Internet stranice www.psihocentrala.com, kao i njihovo skladištenje u bazama podataka našeg udruženja. Zadržavamo pravo da Politiku privatnosti menjamo i dopunjujemo u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na našem Web sajtu. Nastavak korišćenja našeg Web sajta nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene i dopunjene Politike privatnosti. Savetujemo korisnike da periodično detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o nastalim promenama.

Način prikupljanja i upotreba podataka

Tokom Vaše posete sajtu možemo prikupiti vaše lične podatke koji su neophodni da bismo kreirali Vaš nalog. Vaše lične podatke koristimo isključivo i samo u svrhu kako bismo Vam obezbedili proizvode i usluge koji predstavljaju deo naše plaćene sekcije, kao i za unapređenje rada Web sajta, za uspostavljanje kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda ili usluga, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Takođe, dajemo izbor korisnicima u donošenju odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa naše mail liste.

Svi podaci o našim korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo licima koja vrše pristup sadržaju iz kupljenog paketa. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti prosleđujemo trećim licima.

Skladištenje i čuvanje podatka

Udruženje Psihocentrala kao prodavac na Web sajtu štiti Vašu privatnost kada ste „online“ kao korisnik. Vaše podatke čuvamo samo za period plaćene članarine, tj. dok ste naš aktivni član.

Autorska prava

Celokupan materijal, i u delu plaćene i u delu neplaćene sekcije, u vlasništvu je njenog zakonskog zastupnika i prestavlja njegovo autorsko delo.

Zabranjena je svaka zloupotreba materijala kao i dostava trećim licima koja nisu naši aktivni članovi.

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

O nama

Udruženje Psihocentrala, sedište u Beogradu, Crnogorska 2, zastupnik Udruženja Petar Vojvodić, PIB:109403643, MB 28196504, šifra delatnosti 9499, oblast ostvarivanja ciljeva humanistička i medicinska nauka i struka, na prvom mestu psihijatrija i psihologija, ali i srodne oblasti. Kontakt e mail adresa: ordinacija@psihocentrala.com

OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Posetom ili kupovinom na sajtu www.psihocentrala.com prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo vas da pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo, i da ukoliko ste saglasni izvršite prihvatanje pravila i uslova korišćenja. Udruženje Psihocentrala zadržava pravo da bez prethodog obaveštenja vrši izmenu pravila i uslova korišćenja.

Kada posetite sajt Psihocentrale ili nam pošaljete e mail poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova koriščenja saglasni ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama vršiće se putem elektronske pošte (e mail) koji ste ostavili prilikom popunjavanja Vaših podataka.

Osnovna obeležja proizvoda koje nudimo, kao i prodajna cena navedeni su na sajtu www.psihocentrala.com. Udruženje Psihocentrala se obavezuje da će nakon prihvatanja naše ponude primeniti  cenu koja je važila u trenutku prihvata ponude, bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja porudzbenice. Plaćanje cene vrši se putem platnih kartica, i tretira se kao članirana na godišnjem nivou za plaćeni proizvod. Kupljeni proizvod biće povezan sa Vašom e mail adresom koju popunjavate prilikom prijavljivanja, i biće Vam dostupan za korišćenje godinu dana. Nakon isteka perioda od godinu dana od dana uplate, Vaša članarina će biti automatski objavljena sa cenom koja će biti istaknuti na Web sajtu u trenutku obnavljanja, ukoliko izričito ne odustanete od toga. Odustanak od automatskog objavljivanja članarine potrebno je da dostavite najkasnije 15 dana pre isteka godišnje uplaćene članarine i to na mail ordinacija@psihocentrala.com. Trenutkom uplate cene proizvod iz paketa biće Vam dostupan za upotrebu na onlajn platformi.

Udruženje Psihocentrala ne preuzima odgovornost za greške kupca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na greške kupaca prilikom kupovine na Web sajtu i u takvim sličajevima reklamacija nije moguća.

Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine programa na Web sajtu ili niste dobili kupljeni program, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis putem maila ordinacija@psihocentrala.com, a mi ćemo se potruditi da u što kraćem roku otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni program.

Programi koji se prodaju putem naše onlajn platforme predstavljaju vid isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa, već onlajn putem prikaza edukativnih videa i testova. Edukativni videii predstavljaju zapečaćenje audio i video zapise  koje je moguće otpečatiti tek nakon isporuke od strane prodavca. U skladu s tim, prihvatanjem navedenih uslova korišćenja potvrđujete da ste saglasni s gubitkom prava na odustanak od Ugovora.

Online platforma dostupna je od 00-24, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom redovnog održavanja, sajt može biti kraći vremenski period nedostupan, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Prihvatanjem Uslova korišćenja saglasni ste da se Ugovor na daljinu, (čiji sastavni delovi postaju sva navedena pravila i uslovi korišćenja) zaključi na neodređeno vreme. Svaka od ugovornih strana može da raskine ugovor najkasnije 15 dana pre obnavljanja članarine iz Ugovora.