Fobije predstavljaju jedan od najčešćih oblika anksioznih poremećaja od kojih boluje nekoliko miliona ljudi širom sveta. Ispitaćemo različite aspekte fobija, kao što su njihova definicija, simptomi, vrste, uzroci i tretmani, kako bismo vam pomogli da bolje razumete ovaj složen i često invaliditetan poremećaj.

Šta su fobije?

Fobija je iracionalan, intenzivan i dugotrajan strah od određene situacije, objekta ili aktivnosti. Osobe koje pate od fobija često shvataju da je njihov strah preteran i iracionalan, ali ipak ne mogu da ga kontrolišu. Fobije značajno utiču na kvalitet života pojedinca, uzrokujući izbegavanje situacija koje mogu izazvati strah i stres.

Koji su simptomi?

Simptomi fobija variraju, ali neki od najčešćih uključuju:

 • Intenzivan strah ili panika u prisustvu fobičnog stimulusa
 • Snažna potreba za izbegavanjem fobičnog stimulusa
 • Osećaj nemoći i gubitak kontrole
 • Fizički simptomi kao što su ubrzan rad srca, znojenje, drhtanje i mučnina
 • Anksioznost u iščekivanju fobične situacije
 • Problemi sa koncentracijom i nesanicom

Šta uzrokuje fobije?

Uzroci fobija su složeni i obično uključuju kombinaciju genetskih, bioloških i psiholoških faktora, kao i ličnih iskustava. Traumatični događaji, posebno oni u ranom detinjstvu, mogu doprineti razvoju fobija. Takođe, genetska predispozicija i porodična istorija anksioznih poremećaja mogu povećati rizik od razvoja fobija.

 • Genetski i biološki faktori: Postoji nekoliko istraživanja koja ukazuju na to da genetika može igrati ulogu u razvoju fobija. Osobe koje imaju bliske srodnike sa anksioznim poremećajima, uključujući fobije, mogu imati veći rizik za razvoj fobija. Takođe, pojedinci sa disbalansom neurotransmitera, kao što su serotonin i norepinefrin, mogu biti podložniji anksioznim poremećajima, uključujući fobije.
 • Traumatični događaji: Fobije često nastaju kao posledica traumatičnih iskustava, posebno onih koji se dogode u ranom detinjstvu ili adolescenciji. Na primer, osoba koja je imala neugodno iskustvo sa psom može razviti cinofobiju (strah od pasa), ili osoba koja je doživela strašan let avionom može razviti aviophobia (strah od letenja). Traumatični događaji mogu dovesti do toga da se osoba oseća bespomoćno i nesigurno u određenim situacijama, što može doprineti razvoju fobija.
 • Naučeno ponašanje: Fobije mogu nastati kroz proces socijalnog učenja, gde osoba posmatra druge kako reaguju na određene situacije ili objekte. Na primer, ako dete vidi svog roditelja kako reaguje sa strahom na pauka, dete može naučiti da se i samo plaši pauka. Ovo se naziva “preuzimanje straha” i može doprineti razvoju fobija.
 • Uznemirujuće misli i preterana opreznost: Osobe sklone preteranoj opreznosti ili katastrofičnom mišljenju mogu biti podložnije razvoju fobija. Ovaj način razmišljanja može dovesti do toga da osoba precenjuje opasnost koju predstavlja određena situacija ili objekt, što može dovesti do iracionalnog straha.

P.S. Veza napada panike i fobije

Osobe koje dožive panični napad u određenoj situaciji mogu razviti agorafobiju. Proces razvoja agorafobije nakon paničnog napada obično se odvija na sledeći način:

 1. Panični napad: Osoba doživljava panični napad, koji je nagli i intenzivan osećaj straha, često praćen simptomima kao što su ubrzan rad srca, znojenje, drhtanje, otežano disanje, vrtoglavica i osećaj nerealnosti. Panični napadi mogu se javiti bez očiglednog razloga, ali mogu biti povezani sa stresom, anksioznim poremećajima ili drugim faktorima.
 2. Strah od ponovnog paničnog napada: Nakon doživljavanja paničnog napada, osoba može razviti strah od ponovnog doživljavanja takvog napada. Ovaj strah može dovesti do izbegavanja situacija ili mesta gde se prethodni napad dogodio ili gde se osoba oseća zarobljeno ili nesigurno. Takođe, osoba može početi da brine o mogućim posledicama paničnih napada, kao što su gubitak kontrole, javna sramota ili čak smrt.
 3. Razvoj agorafobije: Kako osoba nastavlja da izbegava situacije ili mesta koja izazivaju strah od paničnih napada, može se razviti agorafobija. Agorafobija je strah od situacija ili mesta sa kojih bi bekstvo moglo biti teško ili gde pomoć možda ne bi bila dostupna u slučaju napada panike. Osobe sa agorafobijom često izbegavaju javna mesta, putovanja i čak napuštanje sopstvenog doma, što može značajno otežati svakodnevni život.
 4. Održavanje agorafobije: Agorafobija se može održavati i pojačavati kroz negativne misaone obrasce, kao što su katastrofično mišljenje, preterana opreznost i fokusiranje na simptome anksioznosti. Na primer, osoba može početi da veruje kako su njihovi simptomi anksioznosti dokaz da se nešto strašno zaista događa ili da su nesposobni suočiti se sa situacijama koje izazivaju strah.

Koje vrste fobija postoje?

Fobije se mogu klasifikovati u dve glavne kategorije: specifične fobije i kompleksne fobije.

Specifične fobije

Specifične fobije odnose se na strah od određenog objekta, situacije ili aktivnosti. Neki od najčešćih primera specifičnih fobija uključuju:

 • Arachnofobija: strah od paukova
 • Klaustrofobija: strah od zatvorenih prostora
 • Akrofobija: strah od visina
 • Ofidiofobija: strah od zmija
 • Hematofobija: strah od krvi

Primer osobe sa specifičnom fobijom: Ana ima strah od zmija. Čak i pomisao na zmiju izaziva kod nje osećaj panike i mučnine. Ana izbegava parkove, šume i sve aktivnosti na otvorenom koje bi mogle dovesti do susreta sa zmijom.

Kompleksne fobije

Kompleksne fobije odnose se na strahove koji obuhvataju više situacija, objekata ili aktivnosti i često su dublje ukorenjeni u životu pojedinca. Dve najčešće vrste kompleksnih fobija su socijalna fobija (socijalna anksioznost) i agorafobija.

Socijalna fobija

Socijalna fobija, poznata i kao socijalna anksioznost, karakteriše intenzivan strah od socijalnih situacija u kojima osoba može biti ocenjivana ili kritikovana od strane drugih. Osobe sa socijalnom fobijom često izbegavaju društvene događaje, školu ili posao i imaju teškoće u uspostavljanju i održavanju odnosa.

Primer osobe sa socijalnom fobijom: Marko izbegava javne nastupe, poslovne sastanke i druženja zbog straha od negativne procene. On se često oseća nervozno, znoji se i ima ubrzan rad srca u socijalnim situacijama.

Agorafobija

Agorafobija je strah od situacija ili mesta sa kojih bi bekstvo moglo biti teško ili gde pomoć možda ne bi bila dostupna u slučaju napada panike. Osobe sa agorafobijom često izbegavaju javna mesta, putovanja i čak napuštanje sopstvenog doma.

Primer osobe sa agorafobijom: Jelena se plaši da sama ide u prodavnicu ili koristi javni prevoz. Ona se oseća sigurno samo u svom domu i retko izlazi bez pratnje nekog od svojih bližnjih.

Kada treba potražiti pomoć?

Ako fobija značajno utiče na kvalitet života, ometa svakodnevne aktivnosti ili izaziva ozbiljan stres, važno je potražiti stručnu pomoć. Rano prepoznavanje i lečenje fobija mogu sprečiti da se stanje pogorša i doprineti bržem oporavku.

Koje vrste tretmana postoje?

Tretmani za fobije obično uključuju psihoterapiju, medikamentozni tretman ili kombinaciju oboje.

Psihoterapija fobija

Psihoterapija je često prvi izbor lečenja za fobije. Najčešće korišćeni pristupi uključuju:

 • Kognitivno-bihevioralna terapija (KBT): KBT pomaže ljudima da prepoznaju i promene negativne misaone obrasce i ponašanja koji doprinose fobiji. Ovaj pristup često uključuje izlaganje fobičnom stimulusu u sigurnom i kontrolisanom okruženju.
 • Terapija izlaganjem: Ovaj tretman/tehnika podrazumeva postepeno i kontrolisano izlaganje osobe fobičnom stimulusu kako bi smanjila anksioznost i naučila da bolje upravlja strahom.
 • Terapija prihvatanja i posvećenosti (ACT): Ovaj pristup se fokusira na prihvatanje anksioznosti i straha koji dolaze sa fobijom, a zatim na usmeravanje energije ka vrednostima i ciljevima koji su važni za pojedinca.

Medikamentozni tretman fobija

Medikamentozni tretman može biti koristan za osobe sa teškim fobijama ili one koje ne reaguju dobro na psihoterapiju. Lekovi koji se često koriste uključuju:

 • Antidepresivi: Selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) i inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina i noradrenalina (SNRI) mogu pomoći u smanjenju simptoma anksioznosti i straha.
 • Benzodiazepini: Ovi lekovi se koriste za ublažavanje akutnih simptoma anksioznosti, ali se obično ne preporučuju za dugotrajnu upotrebu zbog rizika od zavisnosti.
 • Beta-blokatori: Ovi lekovi se koriste za kontrolu fizičkih simptoma anksioznosti, kao što su ubrzan rad srca i drhtanje.

Zašto ne treba čekati i zatražiti pomoć stručnjaka?

Fobije mogu značajno uticati na kvalitet života i dovesti do dodatnih emocionalnih problema, kao što su depresija, anksioznost i usamljenost. Što pre se zatraži pomoć, veće su šanse za uspešan oporavak i povratak normalnom životu. Osim toga, rano lečenje može sprečiti da se fobija pogorša ili proširi na druge aspekte života.

psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problemFobije su čest anksiozni poremećaj koji može značajno uticati na život pojedinca. Razumevanje simptoma, vrsta i uzroka fobija, kao i dostupnih tretmana, ključno je za prepoznavanje problema i potraživanje pomoći. Ako sumnjate da vi ili neko koga poznajete pati od fobije, važno je konsultovati se sa stručnjakom, kao što je psihijatar, psiholog ili savetnik, kako biste razgovarali o simptomima i razmotrili mogućnosti lečenja. Sa pravim tretmanom, većina ljudi sa fobijama može postići značajno poboljšanje i voditi srećan, ispunjen život.

Zakažite pregled kod naših stručnjaka

petar vojvodic
Dr sci. med. Petar Vojvodić, Specijalista psihijatrije, sertifikovani REBT psihoterapeut i doktor nauka.
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman odraslih, psihoterapija odraslih i parova, psihoterapijsko savetovanje, psihoedukacija
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Spec dr med. Branko Burmazović, Specijalista psihijatrije
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman, psihijatrijski pregled na terenu, psihijatrijski tretman bolesti zavisnosti, psihoterapijsko savetovanje
 • Posebna oblast rada: bolesti zavisnosti
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Tamara-Trutnovski-Kocovic
Spec. dr med. Tamara Trutnovski Kočović, specijalista psihijatrije za decu i adolescente
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman dece i adolescenata, psihoterapijski rad sa decom i roditeljima koristeći REBT i psihoanalitički pristup, psihoterapijsko savetovanje
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Vanja Dimitrijević, master psihologije, kouč, savetnik i psihoterapeut O.L.I. metoda, trener mekih veština.
 • Usluge: psihološka dijagnostika i tretman, psihoterapija odraslih i adolescenata, psihoterapijsko savetovanje, koučing, razvoj veština poslovnih kadrova.
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Marija Manojlović, master kliničke psihologije, sertifikovani REBT psihoterapeut i pshodijagnostičar. Iskustvo u radu sa decom, adolescentima i mladima u Srbiji u Francuskoj.
 • Usluge: psihološka dijagnostika i tretman dece i adolescenata, psihoterapija dece, adolescenata i odraslih, psihoterapijsko savetovanje.
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Spec.dr med. Nevena Milenković, specijalista dečje i adolescentne psihijatrije, psihoanalitički psihoterapeut u edukaciji.
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman dece i adolescenata; psihoterapijski rad sa decom, roditeljima i odraslima, psihoterapijsko savetovanje.
 • Posebna oblast rada: poremećaji ličnosti.
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Partner privatnih osiguravajucih kuca