Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj je kompleksan mentalni poremećaj koji karakteriše ciklična promena raspoloženja, energije i aktivnosti. Ljudi sa bipolarnim poremećajem ispoljavaju periodične epizode manije, hipomanije i depresije. Ovaj poremećaj utiče na kvalitet života, međuljudske odnose i funkcionalnost osobe. Naša psihijatrijska ordinacija pruža stručnu pomoć u dijagnostici, lečenju i praćenju osoba sa bipolarnim poremećajem.

Etiologija

Etiologija bipolarnog poremećaja nije u potpunosti razjašnjena, ali se smatra da je rezultat interakcije genetskih, bioloških, socijalnih i psiholoških faktora. Neki od faktora rizika uključuju nasleđe, poremećaje neurotransmitera, hormonske disbalanse, stres i traumatske događaje.

Učestalost

Bipolarni poremećaj pogađa oko 1-3% stanovništva širom sveta, sa prvim epizodama koje se najčešće javljaju tokom adolescencije ili rane odrasle dobi. Poremećaj se javlja podjednako kod muškaraca i žena, a rizik od razvoja bipolarnog poremećaja je veći kod osoba sa bliskim srodnicima koji imaju poremećaj.

Simptomi

Simptomi bipolarnog poremećaja variraju u zavisnosti od faze poremećaja. Osobe sa bipolarnim poremećajem prolaze kroz epizode manije, hipomanije i depresije.

Manija i hipomanija:

 • Povišeno raspoloženje
 • Povećana energija
 • Smanjena potreba za snom
 • Govorljivost
 • Brzo donošenje odluka
 • Povećana samopouzdanost
 • Neodgovorno ponašanje
 • Razdražljivost

Depresija:

 • Tuga i beznađe
 • Gubitak interesa za aktivnosti
 • Promene apetita i telesne mase
 • Problemi sa spavanjem
 • Umor i gubitak energije
 • Osećaj bezvrednosti
 • Problemi sa koncentracijom
 • Suicidalne misli

Dijagnostika

Dijagnoza bipolarnog poremećaja zahteva temeljan psihijatrijski pregled, koji uključuje procenu simptoma, medicinsku istoriju i porodičnu anamnezu. Ponekad je potrebno sprovesti i dodatne medicinske preglede kako bi se isključili drugi mogući uzroci simptoma.

Diferencijalna dijagnostika je važan deo procene mentalnih poremećaja, jer se simptomi različitih poremećaja često preklapaju i mogu biti teško razlučiti. Jedan od takvih izazova u dijagnostici bipolarnog poremećaja je njegova sličnost sa graničnim poremećajem ličnosti (borderline personality disorder, BPD). Iako ovi poremećaji imaju različite kliničke karakteristike, neki simptomi, kao što su promene raspoloženja, impulzivnost i problemi u međuljudskim odnosima, mogu se preklapati i stvarati konfuziju prilikom postavljanja dijagnoze.

Diferencijalna dijagnostika može biti složena i zahtevati više sesija procene, kao i pažljivo praćenje simptoma tokom vremena. Psihijatar će analizirati trajanje i učestalost simptoma, njihov uticaj na funkcionalnost osobe i njihovu povezanost sa stresorima i situacionim faktorima. U nekim slučajevima, osoba može imati obe dijagnoze, što dodatno komplikuje proces lečenja.

Načini lečenja

Lečenje bipolarnog poremećaja zahteva integrativni pristup koji uključuje farmakološku terapiju, psihoterapiju i promene životnog stila.

 1. Farmakološka terapija: Lekovi su osnovni deo lečenja bipolarnog poremećaja. Najčešće se koriste stabilizatori raspoloženja (poput litijuma), antikonvulzivi i atipični antipsihotici. U nekim slučajevima, antidepresivi se koriste sa oprezom, često u kombinaciji sa stabilizatorima raspoloženja, kako bi se sprečila pojava maničnih epizoda.
 2. Psihoterapija: Psihoterapijske intervencije, kao što su kognitivno-bihevioralna terapija (KBT), porodična terapija i interpersonalna terapija, mogu pomoći osobi da bolje razume svoj poremećaj, nauči strategije suočavanja i poboljša međuljudske veštine.
 3. Promena životnog stila: Redovna fizička aktivnost, zdrava ishrana, dobar san, izbegavanje stresa i alkohola, kao i podrška porodice i prijatelja, mogu značajno doprineti stabilnosti raspoloženja i prevenciji relapsa.

Prognoza

Prognoza bipolarnog poremećaja varira od osobe do osobe. Uz pravovremenu dijagnozu i adekvatan tretman, većina osoba sa bipolarnim poremećajem može voditi produktivan i ispunjen život. Međutim, bipolarni poremećaj je hronično stanje koje zahteva dugotrajno praćenje i prilagođavanje terapije. Redovne posete psihijatru i saradnja sa terapeutima pomažu u održavanju stabilnosti i sprečavanju recidiva.

psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problemZakažite pregled

Ako sumnjate da vi ili neko vama blizak patite od bipolarnog poremećaja, ne oklevajte da potražite stručnu pomoć. Naša psihijatrijska ordinacija je tu da vam pruži sveobuhvatnu podršku kroz dijagnostiku, lečenje i praćenje vašeg stanja. Pozivamo vas da zakažete pregled kod naših iskusnih psihijatra, koji će vam pomoći da pronađete najbolji put ka unapređenju vašeg mentalnog zdravlja i kvaliteta života. Ne dozvolite da bipolarni poremećaj kontroliše vaš život – mi smo tu da vam pomognemo da preuzmete kontrolu i postignete stabilnost.

NAŠI STRUČNJACI TU ZBOG VAS

petar vojvodic
Dr sci. med. Petar Vojvodić, Specijalista psihijatrije, sertifikovani REBT psihoterapeut i doktor nauka.
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman odraslih, psihoterapija odraslih i parova, psihoterapijsko savetovanje, psihoedukacija
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Spec dr med. Branko Burmazović, Specijalista psihijatrije
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman, psihijatrijski pregled na terenu, psihijatrijski tretman bolesti zavisnosti, psihoterapijsko savetovanje
 • Posebna oblast rada: bolesti zavisnosti
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Tamara-Trutnovski-Kocovic
Spec. dr med. Tamara Trutnovski Kočović, specijalista psihijatrije za decu i adolescente
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman dece i adolescenata, psihoterapijski rad sa decom i roditeljima koristeći REBT i psihoanalitički pristup, psihoterapijsko savetovanje
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Vanja Dimitrijević, master psihologije, kouč, savetnik i psihoterapeut O.L.I. metoda, trener mekih veština.
 • Usluge: psihološka dijagnostika i tretman, psihoterapija odraslih i adolescenata, psihoterapijsko savetovanje, koučing, razvoj veština poslovnih kadrova.
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Marija Manojlović, master kliničke psihologije, sertifikovani REBT psihoterapeut i pshodijagnostičar. Iskustvo u radu sa decom, adolescentima i mladima u Srbiji u Francuskoj.
 • Usluge: psihološka dijagnostika i tretman dece i adolescenata, psihoterapija dece, adolescenata i odraslih, psihoterapijsko savetovanje.
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Spec.dr med. Nevena Milenković, specijalista dečje i adolescentne psihijatrije, psihoanalitički psihoterapeut u edukaciji.
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman dece i adolescenata; psihoterapijski rad sa decom, roditeljima i odraslima, psihoterapijsko savetovanje.
 • Posebna oblast rada: poremećaji ličnosti.
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Partner privatnih osiguravajucih kuca

Srodni članci