Šta je transakciona analiza

Transakciona analiza (skraćeno TA) je teorija ličnosti i psihoterapijski pravac nastao pedesetih godina prošlog veka, a njen osnivač je psihijatar Erik Bern. Svrstava se u humanističke pravce. U ovakvoj terapiji ističe se ravnopravnost klijenta i terapeuta i naglasak se stavlja na sadašnji trenutak. Ceo rečnik i komunikacija formulisani su kroz pozitivnu psihologiju.

Roditelj, Odrasli, Dete i životni skript

Transakciona-analiza (1)

Prema TA, svaka ličnost ima tri ego stanja – Roditelj, Odrasli i Dete, koji su međusobno povezani i čine da se osećamo, mislimo i ponašamo na određen način. Ego stanje Roditelj podrazumeva direktivni i kritički, ali i brižni i negujući deo koji smo preuzeli od svojih roditeljskih figura. Za ego stanje Odraslog kažemo da ono funkcioniše po principu ovde i sada, odnosno povezano je sa principom realnosti. Kada se ponašamo slobodno i sponatano, govorimo o ego stanju Deteta. Ono što je karakteristično za TA jeste da se većina stvari prikazuje preko dijagrama, a tako možemo da predstavimo i model ova tri ego stanja.

Kako nastaju ova tri ego stanja? Transakciona analiza zastupa stanovište da do naše sedme godine usvajamo zabrane i dozvole dobijene od značajnih drugih (najčešće od roditelja) koje usvajamo i koristimo ih kasnije kao odrasli. Ovaj koncept se naziva životni skript (odnosno scenario). Preko njega je objašnjeno kako nastavljamo da ponavljamo strategije iz detinjstva, čak i kada kod nas izazivaju osećaj patnje ili neuspeha. Međutim, životni skript nije ono što nas određuje. Osnovna filozofska postavka TA analize je da sami odlučujemo o svojoj sudbini i da se te odluke mogu menjati. Mi možemo da izaberemo da izađemo iz svog skripta kao pobednik ili da nastavimo da živimo svoj stari skript u patnji.

Igra u transakcionoj analizi

Pošto je transakciona analiza i teorija komunikacija, ona objašnjava i način na koji nastaju međuljudski konflikti i nesporazumi. Svaka razmena se sastoji od transakcija (poruka), koje mogu biti direktne ili skrivene, a izražavaju se i verbalnim i neverbalnim putem. Ako koristimo skrivene transakcije, onda treba da se zapitamo koju igru igramo. Igra je termin koji koristimo da objasnimo komuninkacije koje imaju svoj predvidiv kraj i završavaju se bolnim ishodom. Ako ste ikada imali interakciju s drugom osobom, nakon koje ste se oboje osećali loše i pomislili: ,,Zašto mi se ovo opet dešava?“, najverovatnije je da ste odigrali igru.

Od skripta i igre do autentičnog života

Cilj TA je da osvesti igre i životni skript osobe, te da u saradnji sa psihoterapeutom osoba izađe iz svog skripta i počne da živi autentičan život. Iako je TA najkorisnija u poboljšanju komunikacijskih veština i rešavanju poteškoća. Značajna je i za lični rast i razvoj, kao i za sve one koji žele da sebe razumeju bolje.

Autor: Ana Andonov