Ko je po zanimanju psihijatar?

Psihijatar i pacijent

Psihijatrija je grana medicine čija je delatnost dijagnostika, lečenje i prevencija mentalnih oboljenja, poremećaja i stanja. Psihijatrijom se bave doktori medicine tj. lekari Psihijatri u državnim ili privatnim klinikama, bolnicama, domovima zdravlja ili ambulantama. Psihijatar ima licencu lekarske komore, podleže medicinskom etičkom kodeksu i zdravstveni je radnik odgovoran za sve aspekte dijagnostike, lečenja i prevencije psihičkih oboljenja po najvišim medicinskim standardima.

Kao lekar, psihijatar mora završiti osnovne studije medicine koje traju šest godina, nakon čega sledi dodatna specijalizacija iz psihijatrije koja traje četiri do pet godina. Tokom obuke, psihijatar stiče znanja iz oblasti medicinskih nauka, psiho-socijalnih i drugih aspekata mentalnih poremećaja. Osim toga psihijatri mogu da dodatno usavršavaju vid terapije razgovorom kroz učenje različitih psihoterapijskih pravaca.

Psihijatar: pristup dijagnostici, lečenju i mogućnosti

Pristup u sagledavanju i tretmanu mentalnih oboljenja lekara psihijatra se značajno razlikuje od drugih ne-medicinskih zanimanja (psihologija, filozofija, sociologija, logopedija, pedagogija isl.).

 • Psihijatri, kao doktori medicine, imaju mogućnost da propisuju lekove kao i sposobnost da dijagnostikuju i potencijalne organske uzroke mentalnih poremećaja što psiholozima nije u domenu stručnosti. Imaju medicinsko i specijalističko obrazovanje iz oblasti neuronauka sa fokusom na moždanu fiziologiju, patologiju, biohemiju kao i psihološku funkciju.
 • Psihijatar uzima u obzir i druga telesna oboljenja koja mogu uticati na psihičko funkcionisanje a koja su iz domena drugih medicinskih grana. Tu spadaju bolesti iz oblasti neurologije, endokrinologije, interne medicine, dermatologije, hirurgije, onkologije, reumatologije, ginekologije, urologije i ostalih specijalizacija.
 • Hormonski poremećaji, na primer, imaju značajan uticaj na mentalno zdravlje osobe. Poremećena ravnoteža homona, npr: hormoni štitaste žlezde, kortizol ili polni hormoni, mogu da izazovu brojne simptome koji se manifestuju kroz anksioznost, depresiju ili promene raspoloženja. Psihijatar je obrazovan da prepozna ove uzroke, zatraži odgovarajuće laboratorijske analize, naloži konsultaciju endokrinologa i timski na odgovoran način zbrine pacijenta.
 • Psihijatar može proceniti kako postojeća terapija koju osoba uzima za druge medicinske probleme može uticati na njeno mentalno stanje. Određeni medikamenti sami ili u interakciji sa drugim, mogu izazvati ili pogoršati simptome mentalnih poremećaja. Psihijatar je obučen da prepozna te interakcije i prilagodi terapiju ukoliko je potrebno.

Sve navedeno omogućava psihijatru da pristupi tretmanu iz različitih uglova i pruži sveobuhvatnu podršku pacijentima.

Psihijatar je nezaobilazan u tretmanu brojnih mentalnih poremećaja, kao što su:

Takođe, psihijatri mogu sarađivati sa drugim ne-medicinskim stručnjacima, tj. medicnskim saradnicima kao što su psiholozi, socijalni radnici i terapeuti, kako bi osigurali najbolji mogući tretman za svoje pacijente.

Zatražite pomoć

Ako se borite sa mentalnim poremećajima ili emocionalnim problemima, nemojte oklevati da potražite pomoć. Naša psihijatrijska ordinacija obavlja delatnost sa rešenjem Ministarstva Zdravlja i naši stručnjaci su tu da pruže najbolju dostupnu dijagnostiku i tretman.

Pozivamo vas da zakažete pregled kod naših iskusnih psihijatara i psihologa kako biste prevazišli svoje izazove i poboljšali kvalitet svog života.

petar vojvodic
Dr sci. med. Petar Vojvodić, Specijalista psihijatrije, sertifikovani REBT psihoterapeut i doktor nauka.
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman odraslih, psihoterapija odraslih i parova, psihoterapijsko savetovanje, psihoedukacija
 • Licenca: Lekarska komora Srbije
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
dr Branko Burmazovic
Spec dr med. Branko Burmazović, Specijalista psihijatrije
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman, psihijatrijski pregled na terenu, psihijatrijski tretman bolesti zavisnosti, psihoterapijsko savetovanje
 • Posebna oblast rada: bolesti zavisnosti
 • Licenca: Lekarska komora Srbije
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
Spec dr med. Nevena Milenković, specijalista dečje i adolescentne psihijatrije, psihoanalitički psihoterapeut u edukaciji.
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman dece i adolescenata; psihoterapijski rad sa decom, roditeljima i odraslima, psihoterapijsko savetovanje.
 • Posebna oblast rada: poremećaji ličnosti.
 • Licenca: Lekarska komora Srbije
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
Tamara-Trutnovski-Kocovic
Spec dr med. Tamara Trutnovski Kočović, specijalista psihijatrije za decu i adolescente
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman dece i adolescenata, psihoterapijski rad sa decom i roditeljima koristeći REBT i psihoanalitički pristup, psihoterapijsko savetovanje
 • Licenca: Lekarska komora Srbije
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE: