Ko je psihijatar?

Psihijatar i pacijent

Psihijatrija predstavlja granu medicine koja se bavi dijagnostikom, tretmanom i prevencijom mentalnih poremećaja i emocionalnih problema. Psihijatar je lekar specijalizovan za ovu oblast medicine, koji pruža stručnu pomoć osobama koje se suočavaju sa različitim vrstama mentalnih izazova i poremećaja.

Kao lekar, psihijatar mora završiti osnovne studije medicine koje traju šest godina, nakon čega sledi dodatna specijalizacija iz psihijatrije koja traje četiri do pet godina. Tokom obuke, psihijatar stiče znanja iz oblasti medicinskih nauka, kao i psiholoških i socijalnih aspekata mentalnih poremećaja. Pored toga psihijatri mogu da dodatno usavršavaju vid terapije razgovorom kroz učenje različitih psihoterapijskih pravaca.

Razlike između psihijatra i psihologa

Razlike su brojne, a jedna od ključnih razlika je pristup u sagledavanju i tretmanu mentalnih oboljenja. Psihijatri, kao doktori medicine, imaju mogućnost da propisuju lekove kao i sposobnost da sagledaju i potencijalne organske uzroke mentalnih poremećaja što psiholozima nije u domenu stručnosti. Tu spadaju bolesti iz oblasti neurologije, endokrinologije, interne medicine, dermatologije, hirurgije, onkologije, reumatologije, ginekologije, urologije i ostalih medicinskih grana.

  • Hormonski poremećaji, na primer, imaju značajan uticaj na mentalno zdravlje osobe. Neravnoteža hormona, kao što su hormoni štitaste žlezde, kortizol ili polni hormoni, mogu uzrokovati različite simptome koji se manifestuju kroz anksioznost, depresiju ili promene raspoloženja. Psihijatar je osposobljen da prepozna ove uzroke, propiše odgovarajuće laboratorijske analize i, ako je potrebno, prilagodi terapiju.
  • Osim hormona, psihijatar uzima u obzir i druga somatska oboljenja koja mogu uticati na mentalno zdravlje. Takođe, može proceniti kako postojeća terapija koju osoba uzima za druge medicinske probleme može uticati na njeno mentalno stanje. Neki lekovi, naime, mogu izazvati ili pogoršati simptome mentalnih poremećaja, a psihijatar prepoznaje te interakcije i prilagođava terapiju ako je potrebno.

Sve navedeno omogućava psihijatru da pristupi tretmanu iz različitih uglova i pruži sveobuhvatnu podršku pacijentima.

Psihijatar je nezaobilazan u tretmanu brojnih mentalnih poremećaja, kao što su:

Takođe, psihijatri mogu sarađivati s drugim stručnjacima, kao što su psiholozi, socijalni radnici i terapeuti, kako bi osigurali najbolji mogući tretman za svoje pacijente.

Zatražite pomoć

Ako se borite sa mentalnim poremećajima ili emocionalnim problemima, nemojte oklevati da potražite pomoć. Naša psihijatrijska ordinacija je tu da vam pruži stručnu i saosećajnu podršku, kako biste prevazišli svoje izazove i poboljšali kvalitet svog života.

Pozivamo vas da zakažete pregled kod naših iskusnih psihijatara, koji će vam pomoći da pronađete najbolji put ka unapređenju vašeg mentalnog zdravlja.

petar vojvodic
Dr sci. med. Petar Vojvodić, Specijalista psihijatrije, sertifikovani REBT psihoterapeut i doktor nauka.

Seanse se održavaju uživo i online.

KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
  • 065/228-8886
  • ordinacija@psihocentrala.com
dr Branko Burmazovic
Spec dr med. Branko Burmazović, Specijalista psihijatrije. Pored opšte psihopatologije postoji mogućnost rada sa pacijentima obolelih od bolesti zavisnosti kao i rada na terenu.

Seanse se održavaju uživo i online.

KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
  • 065/228-8886
  • ordinacija@psihocentrala.com
Tamara-Trutnovski-Kocovic
Spec. dr med. Tamara Trutnovski Kočović, specijalista psihijatrije za decu i adolescente, u svom radu primenjuje REBT psihoterapiju kao i psihoanalitički pristup.
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
  • 065/228-8886
  • ordinacija@psihocentrala.com
Spec.dr med. Nevena Milenković, specijalista dečje i adolescentne psihijatrije, psihoanalitički psihoterapeut u edukaciji za decu i adolescente. Bavi se i savetodavnim radom sa roditeljima. Posebna oblast rada: poremećaji ličnosti.
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
  • 065/228-8886
  • ordinacija@psihocentrala.com