PREPORUČENI ČLANCI

Istraživanja vezano za korišćenje psihijatrijskih lekova za vreme trudnoće su ograničena. Rizici su različiti u zavisnosti od vrste leka koji se uzima kao i u kom trenutku za vreme trudnoće ga je žena uzimala. Istraživanja su pokazala da su...
U Srbiji je 17% stanovnika starije od 65 godina ali oni dobijaju više od 30 posto ukupnog broja recepata za lekove. Starije osobe obično imaju više zdravstvenih problema, i mnogi od njih uzimaju lekove za svaki od njih pojedinačno. Osim...
Primena lekova kod dece i adolescenata 1999 godine, istraživači su objavili pionirsku naučnu studiju nazvanu „MECA studija“ (metodologija za epidemiologiju mentalnih poremećaja kod dece i adolescenata). Ona procjenjuje da gotovo 21 posto dece uzrasta 9-17 ima dijagnostikovani mentalni poremećaj ili...
"Ko pita, ne skita" Vi i vaša porodica možete pomoći svom lekaru da pronađe odgovarajući lek za vas. Doktor mora da zna vašu medicinsku istoriju, druge lekove koje pijete i životne planove npr. ako planirate bebu. Nakon kraćeg vremena uzimanja...