PREPORUČENI ČLANCI

Istraživanja vezana za korišćenje psihijatrijskih lekova za vreme trudnoće su ograničena. Rizici su različiti u zavisnosti od vrste leka koji se uzima kao i u kom trenutku za vreme trudnoće ga je žena uzimala. Istraživanja su pokazala da su...
Lekovi i njihova primena kod dece i adolescenata 1999 godine, istraživači su objavili pionirsku naučnu studiju nazvanu „MECA studija“ (metodologija za epidemiologiju mentalnih poremećaja kod dece i adolescenata). Ona procenjuje da gotovo 21 posto dece uzrasta 9-17 ima dijagnostikovani mentalni...