Šta je interpersonalna psihoterapija?

Interpersonalna psihoterapija se fokusira na međuljudske odnose u životu depresivne osobe. Ideja o međuljudskoj (interpersonalnoj) terapiji je da depresija može da se leči poboljšanjem komunikacionih obrazaca i kako se ljudi odnose prema drugima, kao i kako da se poistovećuju sa drugima.

Tehnike međuljudske terapije obuhvataju:

  • Identifikaciju emocija – Pomaganje osobi da identifikuje šta je njena emocija i odakle ona dolazi.

Primer – Milan je uznemiren i svađa se sa svojom ženom. Pažljiva analiza u terapiji otkriva da je on počeo da se oseća zapostavljenim i nebitnim od kad je njegova supruga počela da radi van kuće. Znajući da je relevantna emocija povređenost, a ne ljutnja, Milan može da počne sa rešavanjem problema.

  • Ispoljavanje emocija – Ovo uključuje pomaganje osobi da izrazi svoje emocije na zdrav način.

Primer – Kada se Milan oseća zapostavljeno od strane supruge, on odgovara besom i sarkazmom. Što dododi do toga da njegova žena negativno reaguje. Izražavanjem svoje boli i zabrinutosti da više nije bitan u njenom životu, na miran način, Milan sada može olakšati svojoj ženi da reaguje sa potporom i sigurnošću.

  • Bavljenje (nošenje sa) emocionalnim prtljagom – Ljudi često vuku sa sobom nerešena pitanja iz prethodnih veza iz njihove prošlosti i prenose u svoje svoje sadašnje odnose. Posmatrajući kako te prošle veze utiču na njihovo sadašnje raspoloženje i ponašanje, oni su u boljoj poziciji da budu objektivni u svojim sadašnjim odnosima.

Primer – Dok je odrastao, Milanova majka nije bila tip žene koji pruža mnogo nege. Bila je veoma umešana u poslove zajednice i često stavljala Milanove potrebe u zapećak. Kada je birao suprugu, Milan je podsvesno izabrao ženu koja je bila veoma pažljiva i puna nege (podrške). Iako se složio sa tim da bi porodici bilo potrebno povećanje prihoda, nije predvideo kako će njegov odnos sa majkom uticati na njegovu reakciju na to da njegova žena radi van kuće.

Komunikacija sa okolinom je bitan segment u svačijem životu. Zbog toga se dešava da, često, nefunkcionalni odnosi ili naša nemođućnost da se izrazimo dovode do stanja emotivne nestabilnosti. Uz pomoć inretpersonalne terapije možemo da definišemo tačke koje dovode do nestabilnosti i da ih ispravimo.