Test za OKP – opsesivno kompulzivni poremećaj

/8
Created by petar vojvodicDr sci.med. Petar Vojvodić

Test za OKP - opsesivno kompulzivni poremećaj

Uradite ovaj test kako biste saznali da li imate simptome Opsesivno Kompulzivnog Poremećaja (OKP) i da li Vam je potrebna pomoć.

Instrukcije: Molimo da izaberete tvrdnju koja najbolje opisuje koliko ste navedene simptome i osećanja imali tokom prošle nedelje.

1 / 8

Da li ikada imate neželjene repetitivne i uporne misli koje Vam izazivaju anksioznost?

2 / 8

Da li Vaše opsesivne misli ili rituali značajno utiču na Vaš performans na poslu, život u kući ili društvene odnose?

3 / 8

Da li provodite barem sat vremena dnevno misleći o opsesivnim mislima ili u ritualima u pokušaju da izbegnete strah? Ako da, koliko često?

4 / 8

Da li se bavite ritualima koji pružaju privremeno olakšanje za Vašu anksioznost, kao što su brojanje, proveravanje ili čišćenje/pranje?

5 / 8

Da li pokušavate da ignorišete ili potisnete neželjene misli/slike ili se posvećujete nekim drugim aktivnostima (npr. brojanje, pranje ruku, konstantno proveravanje da li su vrata zaključana) kako biste ih neutralisali? Ako da, koliko često?

6 / 8

Da li imate intruzivne/namećuće misli koje su agresivne prirode (npr. da povredite sebe ili druge) ili o tabu temama kao što je pornografija?

7 / 8

Da li osećate potrebu da stalno proveravate nešto (npr. da li su vrata zaključana, svetla i/ili kućni aparati isključeni) ili da slažete stvari po određenom redosledu (npr. policu u spavaćoj sobi ili sadržaj kuhinjskog kredenca)?

8 / 8

Da li se plašite da će Vas drugi ljudi ili okruženje kontaminirati (npr. bacilima)? Ako da, koliko često?

Unesite vašu e-mail adresu kako bi se prijavili na mejling listu i dobili rezultat testa

Saglasan/na sam da sajt ima dozvolu za slanje email poruka na ovu mail adresu.