Psihoterapija predstavlja proces koji pomaže ljudima da prevaziđu emocionalne poteškoće, promene ponašanja i unaprede svoj kvalitet života

Koji je raspon cena psihoterapije?

U zavisnosti od toga da li radite sa psihijatrom ili psihologom, da li je terapeut u edukaciji ili je sertifikovan cena psihoterapije se kreće od 10 – 100e i više u dinarskoj protivrednosti.

Rad sa terapeutima bez iskustva u prvim godinama edukacije kojima su potrebni klijenti za superviziju cena može biti i besplatna.

Za više informacija o našim cenama kontaktirajte željenog stručnjaka.

Šta sve utiče na cenu psihoterapije?

Na cenu psihoterapijskog rada utiču mnogobrojni faktori:

 • Stepen, vrsta i godine osnovnog fakultetskog obrazovanja (medicina ili psihologija).
 • Da li je nakon osnovnog obrazovanja završena specijalizacija (psihijatrija, klinička psihologija..)
 • Da li je osoba stekla akademsko zvanje (doktor nauka, master)
 • Vrsta psihoterapijskog obrazovanja (kognitivno bihejviralna, psihoanaliza, humanistički pravci..)
 • Da li je psihoterapeut sertifikovan (završio obrazovanje) ili se vodi da je pod supervizijom ili u edukaciji.
 • I naravno godine iskustva u radu

Zašto postoji razlika u ceni između psihijatra psihoterapeuta i psihologa psihoterapeuta?

Za mnoge je psihijatar / psiholog / psihoterapeut isto i ne pravi se razlika ali su razlike značajne.

Psihijatri i psiholozi ne moraju biti ujedno i psihoterapeuti. Psihoterapija je dodatna višegodišnja edukacija koja se savlađuje naknadno.

Obrazovanje psihijatra i psihologa teče drugačije:

 • Psihijatar psihoterapeut – okvirno od 15 do 21 godina obrazovanja:
  1. Medicinski fakultet – 6 godina
  2. Specijalizacija psihijatrije – 4 godine
  3. Škola psihoterapije – 5 do 7 godina
  4. Doktorat (opciono) – 4 godine i
  5. Druge edukacije.
 • Psiholog psihoterapeut – okvirno 9 do 16 godina obrazovanja
  1. Psihologija pri filozofskom fakultetu – 4 godine,
  2. Škola psihoterapije – 5 do 7 godina,
  3. Master (opciono) 1 godina
  4. Doktorat (opciono) 4 godine
  5. Druge edukacije.

Razlike u radu i mogućnostima:

 • Psihijatar psihoterapeut – pored psihoterapijskog rada ima mogućnost izdavanja lekova i sastavljanje medicinskih izveštaja za potrebne medicinske i pravne radnje. Psihodijagnostika se obavlja medicinskim psihodijagnostičkim alatima i intervjuom.
 • Psiholog i psihoterapeut – pored psihoterapijskog rada ima mogućnost rađenja psiholoških psihodijagnostičkih testova i sastavljanje psiholoških izveštaja za potrebne medicinske i pravne radnje.

Dodatni termini i vrste pomoći koji se sreću

Savetnik – Osoba koja je završila psihologiju ali i druge škole nevezane za psihologiju ili medicinu koja je pohađala 2 ili 4 godine škole za psihoterapiju.

Lajf-coach – osnovno obrazovanje može biti bilo kog profila od srednje škole do bilo kog fakulteta sa završenim kursom za lajf-coucha od 1 meseca pa na više u zavisnosti od škole do škole.

Zakažite pregled kod naših stručnjaka

petar vojvodic
Dr sci. med. Petar Vojvodić, Specijalista psihijatrije, sertifikovani REBT psihoterapeut i doktor nauka.

Seanse se održavaju uživo i online.

KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Spec dr med. Branko Burmazović, Specijalista psihijatrije. Pored opšte psihopatologije postoji mogućnost rada sa pacijentima obolelih od bolesti zavisnosti kao i rada na terenu.

Seanse se održavaju uživo i online.

KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Tamara-Trutnovski-Kocovic
Spec. dr med. Tamara Trutnovski Kočović, specijalista psihijatrije za decu i adolescente, u svom radu primenjuje REBT psihoterapiju kao i psihoanalitički pristup.
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
psiholog milica andjelkovic
Milica Anđelković, diplomirani psiholog, TA psihoterapeut ps. Autor, trener i psihodijagnostičar Psihocentrale.

Seanse se održavaju uživo i online.

KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Marija Manojlović, master kliničke psihologije, sertifikovani REBT psihoterapeut i pshodijagnostičar. Iskustvo u radu sa decom, adolescentima i mladima u Srbiji u Francuskoj.
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Partner privatnih osiguravajucih kuca