Zakažite pregled kod naših stručnjaka. Psihocentrala je specijalistička ordinacija iz oblasti psihijatrije odobrena od strane Ministarstva Zdravlja Srbije.

petar vojvodic
Dr sci. med. Petar Vojvodić, Specijalista psihijatrije, sertifikovani REBT psihoterapeut i doktor nauka.
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman odraslih, psihoterapija odraslih i parova, psihoterapijsko savetovanje, psihoedukacija
 • Licenca: Lekarska komora Srbije
 • Metodi rada: uživo i online
 • Cena: 7000.00 RSD
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Spec dr med. Branko Burmazović, Specijalista psihijatrije
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman, psihijatrijski pregled na terenu, psihijatrijski tretman bolesti zavisnosti, psihoterapijsko savetovanje
 • Posebna oblast rada: bolesti zavisnosti
 • Licenca: Lekarska komora Srbije
 • Metodi rada: uživo i online
 • Cena: 6000.00 RSD
 • Cena rada na terenu: 14.000.00 RSD
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Vanja Dimitrijević, master psihologije, kouč, savetnik i psihoterapeut O.L.I. metoda, trener mekih veština.
 • Usluge: psihološka dijagnostika i tretman, psihoterapija odraslih i adolescenata, psihoterapijsko savetovanje, koučing, razvoj veština poslovnih kadrova.
 • Metodi rada: uživo i online
 • Cena: 4500.00 RSD
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Spec.dr med. Nevena Milenković, specijalista dečje i adolescentne psihijatrije, psihoanalitički psihoterapeut u edukaciji.
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman dece i adolescenata; psihoterapijski rad sa decom, roditeljima i odraslima, psihoterapijsko savetovanje.
 • Posebna oblast rada: poremećaji ličnosti.
 • Licenca: Lekarska komora Srbije
 • Metodi rada: uživo i online
 • Cena: 6000.00 RSD
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Marija Manojlović, master kliničke psihologije, sertifikovani REBT psihoterapeut i pshodijagnostičar. Iskustvo u radu sa decom, adolescentima i mladima u Srbiji u Francuskoj.
 • Usluge: psihološka dijagnostika i tretman dece i adolescenata, psihoterapija dece, adolescenata i odraslih, psihoterapijsko savetovanje.
 • Metodi rada: uživo i online
 • Cena: 4500.00 RSD
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Tamara-Trutnovski-Kocovic
Spec. dr med. Tamara Trutnovski Kočović, specijalista psihijatrije za decu i adolescente
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman dece i adolescenata, psihoterapijski rad sa decom i roditeljima koristeći REBT i psihoanalitički pristup, psihoterapijsko savetovanje
 • Licenca: Lekarska Komora Srbije
 • Metodi rada: uživo i online
 • Cena: 6000.00 RSD
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Psihoterapija predstavlja proces koji pomaže ljudima da prevaziđu emocionalne poteškoće, promene ponašanja i unaprede svoj kvalitet života

Koji je raspon cena psihoterapije, psihijatrijske dijagnostike i lečenja?

U zavisnosti od toga da li radite sa psihijatrom ili psihologom, da li je stručnjak u edukaciji ili je sertifikovan (od strane domaćih ili inostranih udruženja) cena psihoterapije i/ili pregleda i lečenja se varira.

Rad sa osobama bez iskustva u prvim godinama edukacije kojima su potrebni klijenti (ne pacijenti) za superviziju (snimanje rada radi preslušavanja sa nastavnikom) cena može biti i besplatna.

Za više informacija o našim cenama kontaktirajte željenog stručnjaka.

Šta sve utiče na cenu psihoterapije?

Na cenu psihoterapijskog rada utiču mnogobrojni faktori:

 • Stepen, vrsta i godine osnovnog fakultetskog obrazovanja (medicinski fakultet ili psihologija pri filozofskom fakultetu).
 • Da li je nakon osnovnog obrazovanja završena specijalizacija (psihijatrija, klinička psihologija..)
 • Da li je osoba stekla akademsko zvanje (doktor nauka, master)
 • Vrsta psihoterapijskog obrazovanja (kognitivno bihejviralna, psihoanaliza, humanistički pravci..)
 • Da li je psihoterapeut sertifikovan (završio obrazovanje) ili se vodi da je pod supervizijom ili u edukaciji.
 • I naravno godine iskustva u radu

Zašto postoji razlika u ceni između psihijatra psihoterapeuta i psihologa psihoterapeuta?

Za mnoge je psihijatar / psiholog / psihoterapeut isto i ne pravi se razlika ali su razlike značajne.

Psihijatri i psiholozi ne moraju biti obrazovani za bavljenje psihoterpijskim radom. Psihoterapija je dodatna višegodišnja edukacija koja se savlađuje naknadno.

Obrazovanje psihijatra i psihologa teče drugačije:

 • Psihijatar koji se bavi i psihoterapijskim radom– okvirno od 15 do 21 godina obrazovanja:
  1. Medicinski fakultet – 6 godina
  2. Specijalizacija psihijatrije – 4 godine
  3. Škola psihoterapije – 5 do 7 godina
  4. Doktorat (opciono) – 4 godine i
  5. Druge edukacije.
 • Psiholog koji se bavi i psihoterapijskim radom– okvirno 9 do 16 godina obrazovanja
  1. Psihologija pri filozofskom fakultetu – 4 godine,
  2. Škola psihoterapije – 5 do 7 godina,
  3. Master (opciono) 1 godina
  4. Doktorat (opciono) 4 godine
  5. Druge edukacije.

Razlike u radu i mogućnostima:

 • Psihijatar – pored psihoterapijskog rada ima mogućnost izdavanja lekova i sastavljanje medicinskih izveštaja za potrebne medicinske i pravne radnje. Psihodijagnostika se obavlja medicinskim psihodijagnostičkim alatima i intervjuom.
 • Psiholog – pored psihoterapijskog rada ima mogućnost rađenja psiholoških psihodijagnostičkih testova i sastavljanje psiholoških izveštaja za potrebne medicinske i pravne radnje.

Dodatni termini i vrste pomoći koji se sreću

Savetnik – Osoba koja je završila psihologiju ali i druge škole nevezane za psihologiju ili medicinu koja je pohađala 2 ili 4 godine škole za psihoterapiju.

Lajf-coach – osnovno obrazovanje može biti bilo kog profila od srednje škole do bilo kog fakulteta sa završenim kursom za lajf-coucha od 1 meseca pa na više u zavisnosti od škole do škole.

Partner privatnih osiguravajucih kuca