Koji je raspon cena psihoterapije?

U zavisnosti od toga da li radite sa psihijatrom ili psihologom, da li je terapeut u edukaciji ili je sertifikovan cena psihoterapije se kreće od 10 – 50e i više u dinarskoj protivrednosti.

Rad sa terapeutima bez iskustva u prvim godinama edukacije kojima su potrebni klijenti za superviziju cena može biti i besplatna.

Za više informacija o našim cenama kontaktirajte željenog stručnjaka.

Šta sve utiče na cenu psihoterapije?

Na cenu psihoterapijskog rada utiču mnogobrojni faktori:

 • Stepen, vrsta i godine osnovnog fakultetskog obrazovanja (medicina ili psihologija).
 • Da li je nakon osnovnog obrazovanja završena specijalizacija (psihijatrija, klinička psihologija..)
 • Da li je osoba stekla akademsko zvanje (doktor nauka, master)
 • Vrsta psihoterapijskog obrazovanja (kognitivno bihejviralna, psihoanaliza, humanistički pravci..)
 • Da li je psihoterapeut sertifikovan (završio obrazovanje) ili se vodi da je pod supervizijom ili u edukaciji.
 • I naravno godine iskustva u radu

Zašto postoji razlika u ceni između psihijatra psihoterapeuta i psihologa psihoterapeuta?

Za mnoge je psihijatar / psiholog / psihoterapeut isto i ne pravi se razlika ali su razlike značajne.

Psihijatri i psiholozi ne moraju biti ujedno i psihoterapeuti. Psihoterapija je dodatna višegodišnja edukacija koja se savlađuje naknadno.

Obrazovanje psihijatra i psihologa teče drugačije:

 • Psihijatar psihoterapeut – okvirno od 15 do 21 godina obrazovanja:
  1. Medicinski fakultet – 6 godina
  2. Specijalizacija psihijatrije – 4 godine
  3. Škola psihoterapije – 5 do 7 godina
  4. Doktorat (opciono) – 4 godine i
  5. Druge edukacije.
 • Psiholog psihoterapeut – okvirno 9 do 16 godina obrazovanja
  1. Psihologija pri filozofskom fakultetu – 4 godine,
  2. Škola psihoterapije – 5 do 7 godina,
  3. Master (opciono) 1 godina
  4. Doktorat (opciono) 4 godine
  5. Druge edukacije.

Razlike u radu i mogućnostima:

 • Psihijatar psihoterapeut – pored psihoterapijskog rada ima mogućnost izdavanja lekova i sastavljanje medicinskih izveštaja za potrebne medicinske i pravne radnje. Psihodijagnostika se obavlja medicinskim psihodijagnostičkim alatima i intervjuom.
 • Psiholog i psihoterapeut – pored psihoterapijskog rada ima mogućnost rađenja psiholoških psihodijagnostičkih testova i sastavljanje psiholoških izveštaja za potrebne medicinske i pravne radnje.

Dodatni termini i vrste pomoći koji se sreću

Savetnik – Osoba koja je završila psihologiju ali i druge škole nevezane za psihologiju ili medicinu koja je pohađala 2 ili 4 godine škole za psihoterapiju.

Lajf-coach – osnovno obrazovanje može biti bilo kog profila od srednje škole do bilo kog fakulteta sa završenim kursom za lajf-coucha od 1 meseca pa na više u zavisnosti od škole do škole.