Upoznavanje sa psihijatrijskim lekovima

Svako može da razvije probleme mentalnog zdravlja- Vi, član porodice, prijatelj ili kolega na poslu. Neki mentalni poremećaji su blagi; drugi su ozbiljni i dugotrajni, ali svi mogu biti dijagnostikovani i efikasno lečeni. Većina ljudi se vraća svom “normalnom” životu nakon lečenja. I psihijatrijski lekovi su često važan deo uspešnog tretmana mentalnih poremećaja.

Lekovi za mentalne bolesti su se prvi put pojavili 1950 sa antipsihotikom chlorpromazin-om. Na desetine drugih lekova se od tad pojavilo. I generalno gledano lekovi menjaju živote ljudi sa problemima mentalnog zdravlja na bolje.

recept

 

Uprkos imenu koje nose, psihijatrijske lekove često prepisuju i lekari opšte prakse u primarnim zdravstvenim ustanovama. Međutim, najbolji i najefikasniji tretman može da se dobije od specijalista za ovu vrstu problema – psihijatra, psihologa ili psihoterapeuta.  Iako su psihijatri jedini koji mogu da prepisuju psihijatrijske lekove, lekovi su jedna linija efikasnog tretmana. Većina psihičkih problema se ne leči samo lekovima već se istovremeno primenjuje i psihoterapijski tretman.

Psihijatrijski lekovi mogu da učine i druge oblike tretmana efikasnijim. Neko ko je previše depresivan da bi pričao, na primer, imaće teškoće u komunikaciji prilikom psihoterapijskog tretmana. Pravi lek može poboljšati simptome depresije tako da osoba može da odgovori i razgovara. Za mnoge je kombinacija psihoterapije i lekova proveren i najefikasniji način tretmana.

Lekovi su nam takođe omogućili da bolje razumemo kako mentalni poremećaji utiču na naš mozak i telo. Istraživači su saznali jako puno o tome kako naš mozak funkcioniše prateći kako lekovi deluju na simptome poremećaja kao što su psihoze, depresija, anksioznost, opsesivno-kompulzivni poremećaj, ADHD i panični poremećaj.