Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax)

Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax)

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax)
 3. Kako se uzima lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax)
 4. Moguća neželjena dejstva

 

 1. Šta je lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) i čemu je namenjen

Lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) sadrži aktivnu supstancu koja se zove kvetiapin. Kvetiapin pripada grupi lekova koji se zovu antipsihotici. Lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) se koristi za lečenje nekoliko bolesti kao što su:

 • Bipolarna depresija: poremećaj raspoloženja uz osećaj tuge, depresije, osećaj krivice, nedostaje Vam energija, gubitka apetita ili poremećaja sna.
 • Manija: poremećaj raspoloženja, kada se osećate veoma uzbuđeno, ushićeno, usplahireno, entuzijastično ili hiperaktivno ili imate smanjenu sposobnost rasuđivanja, uključujući postojanje agresije ili destruktivnog ponašanja.
 • Shizofrenija: halucinacije (priviđanje stvari i glasova koji ne postoje), verovanje u stvari koje nisu istinite, osećaj sumnjičavosti, nervoze, zbunjenosti, osećaj krivice, napetosti i depresije.

Vaš lekar može da nastavi da Vam propisuje lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) čak i ako se bolje osećate.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax)

Lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) ne smete primenjivati:

 • ako ste alergični (preosetljivi) na kvetiapin ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax)
 • ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:

-neke lekove za lečenje HIV infekcije;

-neke lekove za lečenje gljivičnih infekcija (azoli);

-lekove za lečenje infekcija (eritromicin ili klaritromicin); -za lečenje depresije (nefazodon).

Ne uzimajte lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Obratite se Vašem lekaru pre nego što počnete sa primenom leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax).

Upozorenja i mere opreza

Pre nego što počnete sa primenom leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) obavestite Vašeg lekara:

 • ako Vi ili neko u Vašoj porodici ima ili je imao problem sa srcem (poremećaj srčanog ritma, slabljenje srčanog mišića ili zapaljenje srca ili ukoliko uzimate lekove koji mogu uticati na srčani ritam);
 • ako imate nizak krvni pritisak;
 • ako ste imali moždani udar, posebno ukoliko ste starija osoba;
 • ako imate problema sa jetrom;
 • ako ste bilo kada imali epileptične napade;
 • ako imate šećernu bolest (dijabetes mellitus) ili imate faktore rizika za pojavu šećerne bolesti. U tom slučaju Vaš lekar će verovatno proveravati koncentraciju šećera u krvi dok ste na terapiji lekom Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax);
 • ako znate da ste bilo kada imali sniženi broj belih krvnih zrnaca (što je moglo biti povezano ili ne sa uzimanjem nekog drugog leka);
 • ako ste starija osoba sa demencijom (gubitak moždane funkcije koji se manifestuje gubitkom pamćenja). U tom slučaju ne smete uzimati ovaj lek, jer lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) pripada grupi lekova koja može da dovede do povećanog rizika od nastanka moždanog udara, a u nekim slučajevima i do povećanog rizika od smrti kod starijih osoba sa demencijom;
 • ako ste starija osoba i imate Parkinsonovu bolest/parkinsonizam;
 • ako ste Vi ili neko iz Vaše porodice imali poremećaj zgrušavanja krvi, ili uzimali lekove koji utiču na zgrušavanje krvi jer su lekovi kao što je ovaj povezani sa formiranjem krvnih ugrušaka;
 • ako imate ili ste nekada imali stanje koje karakteriše pojava kratkotrajnog prestanka disanja tokom noćnog spavanja (apneja u snu) i uzimate lekove koji usporavaju normalnu aktivnost mozga (depresori);
 • ako imate ili ste imali stanje koje karakteriše nemogućnost kompletnog pražnjenja mokraćne bešike (zadržavanje urina), imate uvećanu prostatu, blokadu u crevima ili povišen očni pritisak. Ova stanja su ponekad izazvana lekovima (nazivaju se antiholinergici) koji utiču na način funkcionisanja nervnih ćelija kako bi se određena medicinska stanja lečila;
 • ako ste zloupotrebljavali alkohol ili lekove. Obavestite odmah Vašeg lekara ukoliko ste imali iskustva sa:
 • u isto vreme visoku temperaturu (groznicu), ozbiljne grčeve u mišićima, znojite se i imate poremećaj svesti. Ovaj poremećaj se zove „neuroleptički maligni sindrom“. U ovom slučaju Vam je potrebna hitna intervencija lekara,
 • nekontrolisanim pokretima, naročito lica i jezika (tardivna diskinezija),
 • vrtoglavicom ili teškom pospanošću. Ovo podrazumeva i povećan rizik od slučajnog povređivanja (padova) kod starijih pacijenata,
 • konvulzije (epileptički napadi),
 • dugotrajnom i bolnom erekcijom (prijapizam).

Gore navedena stanja mogu biti prouzrokovana uzimanjem ove vrste lekova.

Obavestite Vašeg lekara što je pre moguće ako imate:

 • Povišenu temperaturu, simptome slične gripu, bol u grlu ili bilo koju drugu infekciju, jer ovo može biti rezultat veoma malog broja belih krvnih zrnaca i može zahtevati prekid uzimanja leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) ili primanje terapije.
 • Konstipaciju (otežano pražnjenje) sa stalnim bolovima u trbuhu ili zatvor koji nije reagovao na terapiju, jer to može dovesti do ozbiljnije blokade u crevima.
 • Pojava misli o samoubistvu i pogoršanje Vaše depresije

Ukoliko ste depresivni, povremeno Vam se mogu javiti misli o samopovređivanju ili samoubistvu. Ove misli se mogu češće javiti na početku primene leka, jer je ovim lekovima neophodno vreme (otprilike 2 nedelje, a ponekad i duže) da bi ispoljili svoje dejstvo. Ove misli se mogu češće javiti i ukoliko naglo prestanete da uzimate vaš lek. Ukoliko ste mlađa odrasla osoba, kod vas postoji veća verovatnoća da se jave ovakve misli. Kliničke studije su pokazale povećan rizik od samoubilačkih misli i / ili samoubilačkog ponašanja kod mladih odraslih osoba sa depresijom (mlađih od 25 godina).

Ukoliko Vam se pojave misli o samopovređivanju ili samoubistvu odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Može Vam pomoći da se požalite porodici ili bliskim prijateljima da ste depresivni i zamolite ih da pročitaju ovo Uputstvo. Možete ih zamoliti da Vam kažu njihovo mišljenje o tome da li se Vaše stanje depresije pogoršava i da li ih brinu promene u Vašem ponašanju.

 • Osip sa eozinofilijom i sistemskim simptomima uzrokovan lekom (engl. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms – DRESS)

Rasprostranjeni osip, visoka telesna temperatura, povećane vrednosti enzima jetre, poremećaji krvi (eozinofilija), uvećani limfni čvorovi i uključenost drugih organa.

Prestnite sa uzimanjem leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) ako vam se jave ovi simptomi i odmah se javite lekaru ili potražite hitnu medicinsku pomoć.

Povećanje telesne mase

Prilikom primene leka može doći do povećanja telesne mase. Vi i Vaš lekar treba redovno da proveravate Vašu telesnu masu.

Deca i adolescenti

Lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) nije namenjen za decu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lekovi i lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax)

Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Nemojte uzimajti lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) ukoliko uzimate sledeće lekove:

 • za lečenje HIV infekcije;
 • za lečenje gljivičnih infekcija (azoli);
 • za lečenje infekcija (eritromicin ili klaritromicin);
 • za lečenje depresije (nefazodon).

Veoma je važno da obavestite Vašeg lekara ako uzimate neki od sledećih lekova:

 • fenitoin ili karbamazepin (lekovi za lečenje epilepsije);
 • za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzija);
 • barbiturate (za lečenje nesanice);
 • tioridazin ili litijum (lekovi u terapiji psihijatrijskih oboljenja);
 • koji mogu uticati na srčani ritam, na primer, koji mogu prouzrokovati poremećaj elektrolita (mala koncentracija kalijuma ili magnezijuma) kao što su diuretici (lekovi za izbacivanje tečnosti) ili neki antibiotici (lekovi za lečenje infekcija);
 • lekove koji izazivaju otežano pražnjenje;
 • lekove koji se nazivaju antiholinergici koji utiču na način funkcionisanja nervnih ćelija sa ciljem lečenja određenih zdravstvenih stanja.

Pre nego što prekinete uzimanje bilo kojeg od Vaših lekova, obavezno prvo obavestite Vašeg lekara.

Uzimanje leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) sa hranom, pićima i alkoholom

 • Lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) može da se uzima sa ili bez hrane;
 • Budite oprezni sa konzumiranjem alkoholnih pića, jer alkohol u kombinaciji sa lekom Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) može izazvati pospanost;
 • Ne uzimajte sok od grejpfruta dok uzimate lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax), jer može imati uticaj na dejstvo leka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) ne treba uzimati tokom trudnoće, osim ako niste prethodno razgovarali sa Vašim lekarom. Ovaj lek ne bi trebalo da uzimate ukoliko dojite bebu.

Sledeći simptomi se mogu primetiti kod novorođenčadi čije su majke uzimale lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) u poslednjem trimestru trudnoće (poslednja tri meseca trudnoće): drhtanje, ukočenost mišića i/ili slabost, pospanost, uznemirenost, problemi sa disanjem i problemi sa ishranom. Ukoliko se kod Vaše bebe pojavi bilo koji od ovih simptoma morate se obratiti lekaru.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek ima snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti. Za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima, ni rad na mašinama.

Lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) sadrži laktozu.

Lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) film tablete sadrže mlečni šećer (laktozu). U slučaju intolerancije na pojednine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Uticaj na analize urina

Ukoliko radite analize urina, pri korišćenju nekih testova, uzimanje leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) može dati pozitivan rezultat na metadon ili određene lekove za depresiju koji se zovu triciklični antidepresivi čak i ako ne uzimate ove lekove. U ovom slučaju se mogu uraditi specifičniji testovi.

 1. Kako se primenjuje lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax)

Uvek uzimajte lek tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom. Vaš lekar će odlučiti o početnoj dozi leka. Doza održavanja (dnevna doza) će zavisiti od tipa Vaše bolesti i Vaših potreba i to će obično biti između 150 mg i 800 mg.

 • Lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) film tablete se uzimaju jednom dnevno, uveče pred spavanje ili dva puta dnevno u zavisnosti od Vaše bolesti.
 • Lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) film tablete treba progutati cele sa čašom vode. Nemojte ih drobiti ni žvakati.
 • Lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) film tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.
 • Nemojte da pijete sok od grejpfruta dok uzimate lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax), jer može imati uticaj na dejstvo leka.
 • Ukoliko se bolje osećate nemojte prestati sa uzimanjem film tableta leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax), ukoliko se prethodno niste posavetovali sa Vašim lekarom.

Pacijenti sa poremećajem funkcije jetre

Ukoliko imate problema sa jetrom, Vaš lekar Vam može promeniti dozu leka.

Starije osobe

Ukoliko je potrebno Vaš lekar Vam može propisati drugačiju dozu leka.

Deca i adolescenti

Leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) se ne sme primenjivati kod dece i adolescenata ispod 18 godina.

Ako ste uzeli više leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) nego što Vam je propisao Vaš lekar možete da osetite pospanost, vrtoglavicu ili ošamućenost ili možete osetiti nepravilne otkucaje srca. Odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta, ili se javite najbližoj hitnoj pomoći. Ponesite preostale tablete ili Uputstvo o leku sa sobom kako bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili znali tačno koji ste lek uzeli.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax)

Ako ste zaboravili da uzmete tabletu u uobičajeno vreme, uzmite je čim se setite. Ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze leka, ne uzimajte propuštenu dozu leka, već sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu leka, kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax)

Ako naglo prestanete da uzimate lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) možda nećete moći da spavate (nesanica), možda ćete osećati mučninu ili glavobolju, imati proliv, povraćati, osetiti vrtoglavicu, ili biti razdražljivi. Možda će Vam lekar predložiti da dozu leka postepeno smanjujete pre nego što potpuno prekinete lečenje. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.

 1. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 • Vrtoglavica (može uzrokovati pad usled nestabilnosti), glavobolja, suva usta.
 • Osećaj pospanosti (može prestati vremenom, kako budete nastavili sa uzimanjem leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax)) (može uzrokovati pad usled nestabilnosti).
 • Simptomi obustave (simptomi koji nastaju usled prekida primene leka Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax), uključujući nemogućnost spavanja (nesanica), mučninu, glavobolju, dijareju, povraćanje, vrtoglavicu i razdražljivost. Savetuje se period postepenog prekida terapije u toku najmanje 1 do 2 nedelje.
 • Povećanje telesne mase.
 • Abnormalni mišićni pokreti: ovo uključuje otežano započinjanje pokreta, drhtanje, osećaj nemira ili ukočenost mišića bez bolova.
 • Promena vrednosti određenih masnoća (trigliceridi i ukupni holesterol).

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 • Ubrzani rad srca (tahikardija).
 • Osećaj kao da Vam srce kuca veoma jako i brzo ili preskače otkucaje.
 • Poremećaj varenja ili otežano pražnjenjenje.
 • Izražena slabost.
 • Oticanje ruku i nogu.
 • Povišena vrednost šećera u krvi.
 • Nagli pad krvnog pritiska (posturalna hipotenzija), naročito prilikom ustajanja (može dovesti do poremećaja ravnoteže i pada).
 • Zamućenje vida.
 • Abnormalni snovi i noćne more.
 • Povećan osećaj gladi.
 • Razdražljivost.
 • Poremećaj govora i otežano sporazumevanje.
 • Misli o samoubistvu i pogoršanje depresije.
 • Nedostatak vazduha.
 • Povraćanje (prevashodno kod starijih).
 • Povišena telesna temperatura.
 • Promene vrednosti tiroidnih hormona u krvi.
 • Smanjen broj određenih tipova krvnih ćelija.
 • Povećane vrednosti enzima jetre u krvi.
 • Povećane vrednosti hormona prolaktina u krvi. Ovo u retkim slučajevima može dovesti do:
 • povećanja grudi kod muškaraca i žena i neočekivanog lučenja mleka;
 • kod žena izostanak menstruacije ili neredovne menstruacije.

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 • Epileptični napadi ili konvulzije.
 • Alergijske reakcije koje mogu da uključuju osip, oticanje kože i oticanje zone oko usana.
 • Sindrom nemirnih nogu.
 • Otežano gutanje.
 • Nekontrolisani pokreti, najčešće lica i jezika.
 • Poremećaj seksualne funkcije.
 • Šećerna bolest.
 • Promena električne aktivnosti srca vidljiva na EKG-u (produženje QT intervala).
 • Usporenje rada srca koje se može javiti pri započinjanju lečenja i zbog koga se mogu javljati nizak krvni pritisak i nesvestica.
 • Otežano mokrenje.
 • Nesvestica (može uzrokovati pad).
 • Zapušen nos.
 • Smanjen broj crvenih krvnih ćelija (anemija).
 • Smanjena koncentracija natrijuma u krvi.
 • Pogoršanje postojeće šećerne bolesti.
 • Smanjen broj neutrofila.
 • Smanjen broj trombocita.

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

 • Kombinacija povišene telesne temperature, znojenje, ukočenost mišića, osećaj velike pospanosti ili nesvestice (poremećaj koji je poznat kao „neuroleptički maligni sindrom“).
 • Žuta prebojenost kože i beonjača (žutica).
 • Zapaljenje jetre (hepatitis).
 • Dugotrajna i bolna erekcija (prijapizam).
 • Uvećanje grudi i neočekivana pojava mleka (galaktoreja).
 • Poremećaj menstrualnog ciklusa.
 • Krvni ugrušci u venama, posebno nogu (simptomi uključuju oticanje,bol i crvenilo nogu) koji mogu da se kreću kroz krvne sudove do pluća izazivajući bol u grudima i otežano disanje. Ukoliko uočite neki od ovih simptoma, odmah potražite savet lekara.
 • Hodanje, pričanje, jedenje ili druge aktivnosti za vreme spavanja.
 • Smanjena telesna temperatura (hipotermija).
 • Zapaljenje pankreasa.
 • Stanje (koje se naziva „metabolički sindrom“) kada imate kombinaciju tri ili više od sledećeg: povećanje masnih naslaga u predelu oko trbuha, smanjene vrednosti „dobrog holesterola“ (HDL-C), povećane vrednosti masnoća u krvi koje se nazivaju trigliceridi, visok krvni pritisak i povećane vrednosti šećera u krvi.
 • Kombinacija povišene telesne temperature, simptoma sličnih gripu, bol u grlu, ili bilo koja druga infekcija sa veoma niskin vrednostima belih krvnih ćelija, stanje koje se naziva agranulocitoza.
 • Opstrukcija creva.
 • Povećanje koncentracije kreatin fosfokinaze u krvi (supstanca poreklom iz mišića).

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

 • Težak osip, plikovi ili crvene fleke na koži.
 • Teške alergijske reakcije (nazivaju se anafilaksa) koje mogu izazvati otežano disanje ili šok.
 • Naglo oticanje kože, najčešće oko očiju, usana i grla (angioedem).
 • Ozbiljan oblik pojave plikova na koži, ustima, očima, genitalijama (Stevens-Johnson-ov sindrom).
 • Neadekvatno lučenje hormona koji kontroliše količinu mokraće.
 • Oštećenje mišićnih vlakana i bolovi u mišićima (rabdomioliza).

Nepoznata učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

 • Kožni osip sa nepravilnim crvenim tačkicama (erytema multiforme).
 • Ozbiljna, nagla alergijska reakcija sa simptomima sličnim groznici i plikovima na koži i ljuštenjem kože (toksična epidermalna nekroliza).
 • Simptomi obustave terapije (apstinencijalni simptomi) mogu da se jave kod novorođenčadi majki koje su koristile kvetiapin u trudnoći.
 • Moždani udar.

Grupa lekova kojoj pripada lek Kvetiapin (Actawell, Seroquel, Q-Pin, Kventiax) može uzrokovati poremećaje srčanog ritma, koji mogu biti ozbiljni i u težim slučajevima smrtonosni.

Neka neželjena dejstva je moguće zapaziti samo prilikom laboratorijske analize krvi. U ova neželjena dejstva spadaju povišen nivo određenih masti (triglicerida i ukupnog holesterola), ili povećane vrednosti šećera u krvi, promene vrednosti tiroidnih hormona u krvi, povećanje vrednosti enzima jetre, smanjenje broja određenog tipa krvnih ćelija, smanjen broj crvenih krvnih ćelija, povećane vrednosti kreatinin fosfokinaze (supstance iz mišića), smanjena koncentracija natrijuma u krvi i povećana vrednost hormona prolaktina u krvi. Povećana vrednost hormona prolaktina u krvi u retkim slučajevima može dovesti do:

 • uvećanja grudi i neočekivane produkcije mleka kod žena i muškaraca;
 • odsustva ili nepravilnog menstrualnog ciklusa kod žena.

Vaš lekar može tražiti da povremeno uradite laboratorijske analize krvi.

Deca i adolescenati

Neželjena dejstva koja su navedena za odrasle mogu se pojaviti i kod dece i adolescenata.

Sledeća navedena neželjena dejstva zabeležena češće kod dece i adolescenata ili nisu zabeležena kod odraslih:

Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 • Povećane vrednosti hormona prolaktina u krvi. Povećane vrednosti prolaktina u krvi mogu u retkim slučajevima dovesti do:
 • oticanja grudi kod dečaka i devojčica i neočekivanog lučenja mleka; o izostanka menstruacije ili neredovnih ciklusa kod devojčica.
 • Pojačan apetit.
 • Povraćanje.
 • Abnormalni pokreti mišića. Ovo uključuje treškoće pri započinjanju mišićnih pokreta, drhtanje, osećaj nemira ili ukočenosti mišića bez bolova.
 • Porast krvnog pritiska.

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 • Osećaj slabosti, nesvestice (može dovesti do pada).
 • Zapušen nos.
 • Razdražljivost.

Izvor: ALIMS