Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar)

Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar)

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar)
 3. Kako se uzima lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar)
 4. Moguća neželjena dejstva

Šta je lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) i čemu je namenjen

Lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar), tableta, sadrži aktivnu supstancu aripiprazol i pripada grupi lekova koja se zove antipsihotici. Upotrebljava se za lečenje odraslih i adolescenata uzrasta 15 ili više godina sa oboljenjem koje karakterišu simptomi kao što su stanja kada pacijent čuje, vidi ili oseća stvari kojih nema (halucinacije), sumnjičavost, pogrešna verovanja, nepovezan govor i ponašanje i emocionalna otupelost. Osobe sa ovim oboljenjem takođe mogu osećati depresiju, krivicu, nervozu ili napetost.

Lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) se koristi za lečenje odraslih osoba i adolescenata uzrasta 13 ili više godina koje boluju od stanja čiji su simptomi “povećano” raspoloženje, preterana količina energije, manja potreba za snom nego što je to uobičajeno, vrlo brz govor i ubrzan tok misli i ponekad velika razdražljivost. Lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) takođe sprečava povratak takvog stanja kod pacijenta koji su prethodno dobro reagovali na terapiju lekom Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar).

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar)

Lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) ne smete uzimati:

Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aripiprazol ili bilo koju drugu pomoćnu supstancu ovog leka (navedenu u odeljku 6.)

Upozorenja i mere opreza

Porazgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) ukoliko imate:

 • visoke vrednosti šećera u krvi (karakterišu ga simptomi kao što su preterana žeđ, obilno mokrenje, povećan apetit i osećaj slabosti) ili šećernu bolest u porodičnoj istoriji bolesti;
 • konvulzije (epileptičke napade);
 • nevoljne, neuobičajene trzaje mišića, naročito na licu;
 • bolest srca i krvnih sudova (kardiovaskularne bolesti) , kardiovaskularne bolesti u porodičnoj istoriji bolesti, moždani udar ili „prolazni“ moždani udar;
 • poremećaj krvnog pritiska;
 • krvne ugruške ili ako stvaranje krvnih ugrušaka postoji u porodičnoj istoriji bolesti, jer su antipsihotici povezani sa stvaranjem krvnih ugrušaka;
 • ako ste u prošlosti imali problema sa preteranim kockanjem;
 • ako primetite povećanje telesne mase, pojavu neuobičajenih pokreta, izraženu pospanost koja Vas ometa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti;
 • ako imate poteškoće sa gutanjem ili alergijske simptome, obavestite o tome svog lekara.

Ako ste starija osoba i bolujete od demencije (gubitka pamćenja i drugih mentalnih sposobnosti), Vi ili Vaš staratelj/član porodice morate obavestiti lekara ako ste imali moždani udar ili „prolazni“ moždani udar. Odmah obavestite lekara ako mislite ili osećate da biste mogli nauditi sebi. Samoubilačke misli i ponašanja su zabeležena tokom lečenja aripiprazolom.

Odmah obavestite lekara ako bolujete od ukočenosti mišića ili nesavitljivosti mišića sa visokom temperaturom, znojenjem, promenjenim mentalnim statusom ili jako ubrzanim ili nepravilnim radom srca.

Deca i adolescenti

Lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) nije namenjen za upotrebu kod dece i adolescenata mlađih od 13 godina. Nije poznato da li je lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) bezbedan i efikasan kod tih pacijenata.

Drugi lekovi i Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar)

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Lekovi za snižavanje krvnog pritiska: lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) može pojačati efekat lekova koji se koriste za snižavanje krvnog pritiska. Obavezno obavestite lekara ako uzimate lek za regulisanje krvnog pritiska.

Ako uzimate lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) istovremeno sa drugim lekovima, možda će biti potrebno promeniti dozu leka Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar).

Naročito je važno da obavestite svog lekara u slučaju da uzimate sledeće lekove:

 • lekove za regulisanje srčanog ritma;
 • antidepresive ili biljne lekove za lečenje depresije i nervoze (anksioznosti);
 • lekove protiv gljivica;
 • određene lekove za lečenje HIV infekcije;
 • antikonvulzive za lečenje epilepsije.

Lekovi koji povećavaju vrednost serotonina: triptani, tramadol, triptofan, SSRI (kao paroksetin i fluoksetin), triciklični antidepresivi (kao klomipramin, amitriptilin), petidin, kantarion i venlafaksin. Ovi lekovi povećavaju rizik od neželjenih reakcija; ako primetite bilo kakav neobičan simptom dok uzimate neki od ovih lekova istovremeno sa Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) lekom, obavezno se posavetujte sa Vašim lekarom.

Uzimanje leka Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) sa hranom, pićima i alkoholom

Lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) se može uzimati nezavisno od obroka.

Za vreme lečenja lekom Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) potrebno je izbegavati alkohol.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, ne smete uzimati lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar), osim ako niste o tome razgovarali sa Vašim lekarom. Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, o tome morate odmah obavestiti Vašeg lekara.

Ako dojite, o tome morate odmah obavestiti Vašeg lekara.

Ako uzimate lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar), ne smete dojiti.

Sledeći simptomi se mogu javiti kod novorođenčadi majki koje su uzimale lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) u poslednjem trimestru trudnoće (poslednja tri meseca trudnoće): drhtavica, ukočenost i/ili mišićna slabost, pospanost, uznemirenost, poteškoće sa disanjem i poteškoće prilikom hranjenja bebe. Ako se kod Vaše bebe razvije bilo koji od ovih simptoma, treba obavestiti lekara.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) utiče na sposobnost upravljanja vozilima i na druge aktivnosti koje zahtevaju budnost i koncentraciju. Za vreme terapije ovim lekom nije dozvoljeno upravljanje vozilima, niti rukovanje mašinama.

Lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) sadrži laktozu

Lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Kako se uzima lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar)

Uvek uzmite lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) tačno onako kako Vam je rekao lekar. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Odrasli:

Preporučena doza za odrasle je 15 mg jednom dnevno. Međutim, lekar Vam može propisati nižu ili višu dozu, do maksimalne doze 30 mg jednom dnevno.

Deca i adolescenti:

Terapija lekom Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) može se započeti nižom dozom u obliku oralnog rastvora.

Doza se može postepeno povećavati do preporučene doze za adolescente od 10 mg jednom dnevno. Međutim, lekar Vam može propisati nižu ili višu dozu, koja sme iznositi maksimalno 30 mg jedanput dnevno.

Ako imate utisak da je efekat leka Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) prejak ili preslab, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) je namenjen za oralnu upotrebu.

Pokušajte da uzimate tablete Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) svaki dan u isto vreme. Nije važno da li ih uzimate sa hranom ili ne. Uvek uzmite tabletu sa vodom i progutajte je celu.

Čak i ako se osećate bolje, nemojte menjati dozu, niti prekidati uzimanje svoje dnevne doze leka Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) bez prethodnog savetovanja sa lekarom.

Ako ste uzeli više leka Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) nego što treba

Ako shvatite da ste uzeli više leka Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) nego što Vam je preporučio lekar (ili ako je neka druga osoba popila deo Vaših Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) tableta), odmah o tome obavestite svog lekara. Ako ne možete stupiti u kontakt sa Vašim lekarom, posetite najbližu bolnicu i ponesite sa sobom pakovanje leka Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar)

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar)

Ako ste propustili da uzmete propisanu dozu leka, uzmite je čim se setite, ali nemojte uzeti duplu dozu u jednom danu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar)

Nemojte prekidati svoju terapiju samo zašto što se osećate bolje. Važno je da nastavite svakodnevno uzimanje leka Aripiprazol (Bipodis, Trefero, Zylaxera, Azolar) onoliko dugo koliko Vam lekar kaže.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 • šećerna bolest;
 • poteškoće sa spavanjem;
 • osećaj anksioznosti;
 • osećaj uznemirenosti i nemogućnost mirovanja, teškoće sa mirnim sedenjem;
 • nekontrolisani trzaji mišića, trzajni ili savijajući pokreti, nemirne noge;
 • drhtanje;
 • glavobolja;
 • umor;
 • pospanost;
 • ošamućenost;
 • podrhtavanje i zamagljen vid;
 • ređe ili otežano pražnjenje creva;
 • loše varenje;
 • mučnina;
 • veća količina pljuvačke u ustima nego obično;
 • povraćanje;
 • osećaj umora.

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 • povišene vrednosti hormona prolaktina u krvi;
 • suviše šećera u krvi;
 • depresija;
 • promenjen ili pojačan seksualni nagon;
 • nekontrolisani pokreti usta, jezika i udova ( tardivna diskinezija);
 • mišićni poremećaj koji dovodi do pokreta nalik uvijanju (distonija);
 • poremećaj vida (duple slike);
 • ubrzani otkucaji srca;
 • pad krvnog pritiska pri ustajanju koji uzrokuje vrtoglavica, ošamućenost ili nesvesticu;
 • štucanje.

Kod starijih pacijenata sa demencijom, zabeleženo je više smrtnih slučajeva za vreme lečenja aripiprazolom.

 

Osim toga, zabeleženi su slučajevi moždanog udara ili „prolaznog“ moždanog udara.

Dodatne neželjene reakcije kod dece i adolescenata

Adolescenti uzrasta 13 ili više godina imali su neželjene reakcije slične učestalosti i vrste kao i odrasli pacijenti, osim što su pospanost i nekontrolisani tikovi i trzanje, nemir i umor bili veoma česti (javljali su se kod više od 1 na 10 pacijenata koji su uzimali lek), dok su bol u gornjem delu stomaka, suva usta, ubrzan rad srca, povećanje telesne mase, pojačan apetit, trzanje mišića, nekontrolisani pokreti udova i osećaj vrtoglavice naročito pri ustajanju iz ležećeg ili sedećeg položaja, bili česti (javljali su se kod više od 1 na 100 pacijenta).