Olanzapin (Olanzapin, Onzapin, Treana, Sizap, Zalasta, Zyprexa)

Olanzapin

Kada se koristi?

Olanzapin pripada grupi lekova koji se zovu antipsihotici.

Koristi se za lečenje bolesti sa simptomima kao što su slušne, vidne i dodirne halucinacije, pogrešna uverenja, neuobičajena sumnjičavost i povlačenje u sebe. Osobe sa ovom bolešću mogu takođe osećati depresiju, anksioznost ili napetost.

Olanzapin se koristi za lečenje stanja koje se ispoljava simptomima kao što su euforično raspoloženje, višak energije, smanjena potreba za snom, brz govor sa mnoštvom  ideja, a ponekad i velika uznemirenost.

Olanzapin je takođe i stabilizator raspoloženja koji sprečava pojavu ekstremnih promena raspoloženja povezanih sa ovim stanjem.

Doziranje?

Lek Olanzapin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.

Lekar će Vam reći koliko tableta leka Olanzapin treba da uzmete, kao i koliko dugo treba da nastavite sa uzimanjem. Dnevna doza Olanzapin-a je u rasponu između 5 mg i 20 mg. Obavestite lekara u slučaju da se kod Vas ponovo jave simptomi, ali ne prekidajte uzimanje leka sve dok Vam to lekar ne kaže.

Olanzapin treba da uzimate jednom dnevno prateći uputstva lekara. Pokušajte da uzimate lek svakodnevno uvek u isto vreme. Lek možete uzimati nezavisno od obroka. Tabletu treba progutati cele, sa vodom.

Ako ste uzeli više leka Olanzapin nego što je trebalo

Kod pacijenata koji su uzeli više leka nego što je potrebno, javili su se sledeći simptomi: ubrzan srčani rad, agitacija/agresija, poremećen govor, neuobičajeni pokreti (naročito lica i jezika) i snižen nivo svesti. Ostali simptomi koji se mogu javiti su: akutna konfuzija, konvulzije (epilepsija), koma, kombinacija groznice, ubrzanog disanja, znojenja, mišićne ukočenosti i pospanosti ili nesanice, usporenje srčanog rada, aspiracija, visok ili nizak krvni pritisak, poremećaj srčanog ritma. Ako se kod Vas pojave ovi simptomi i znaci, pozovite Vašeg lekara ili posetite najbližu zdravstvenu ustanovu. Pokažite lekaru kutiju leka koji uzimate.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Olanzapin

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Uzmite tabletu čim se setite. Nemojte uzeti dve doze u jednom danu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Olanzapin

Nemojte prestati da uzimate lek zato što se osećate bolje. Važno je da uzimate Olanzapin onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao. Ako naglo prestanete da uzimate lek, može doći do pojave sledećih simptoma: znojenje, nesanica, tremor, anksioznost ili mučnina i povraćanje. Lekar Vam može sugerisati da postepeno smanjujete dozu leka pre potpunog prekida terapije.

Koliko traje terapija?

Sam terapijski, antipsihotični efekat lek ostvaruje već tokom prve nedelje primene dok je za pun efekat terapije potrebno da prođe i više nedelja. Nakon prve psihotične epizode neophodno je da se terapija uzima minimum 6 meseci kada se može početi sa laganim ukidanjem samo i isključivo u dogovoru sa lekarom i uz lekarski nadzor. Ukoliko se simptomi bolesti vrate lek se nastavlja piti naredne tri godine. Ukoliko i tada dođe do povratka simptoma lek se nastavlja piti na neodređen vremenski period.

Neželjena dejstva i šta sa njima?

Lek Olanzapin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Veoma česta neželjena dejstva (kod 1 od 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Porast telesne mase
  • Nesanica
  • Porast koncentracije prolaktina u krvi

Tokom uzimanja olanzapina kod starijih pacijenata sa demencijom, može doći do nastanka moždanog udara, zapaljenja pluća, nevoljnog oticanja ili zadržavanja mokraće, padova, ekstremnog umora, vizuelnih halucinacija, porasta telesne temperature, crvenila kože i poremećaja hoda. U ovoj populaciji pacijenata zabeleženi su i smrtni ishodi.

Kod pacijenata sa parkinsonizmom, primena Olanzapin-a može dovesti do pogoršanja simptoma bolesti.

Retko se, kod žena koje uzimaju ovaj lek tokom dužeg vremenskog perioda, može pojaviti sekrecija mleka, izostanak menstruacije ili poremećaji menstrualnog ciklusa. Ako se to Vama dogodi, odmah obavestite lekara. Kod beba čije su majke tokom trećeg trimestra trudnoće uzimale Olanzapin, veoma retko može doći do pojave tremora, pospanosti ili sanjivosti.

Šta ako pijem druge lekove?

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Dok uzimate Olanzapin, druge lekove možete koristiti samo po savetu Vašeg lekara. Možete osećati pospanost ako Olanzapin uzimate istovremeno sa  antidepresivima ili lekovima za lečenje anksioznosti ili nesanice.

Treba da obavestite lekara ako uzimate fluvoksamin (antidepresiv) ili ciprofloksacin (antibiotik), jer može biti neophodna promena doze Olanzapin-a.

Naročito treba da obavestite lekara ako uzimate lekove za lečenje Parkinsonove bolesti.

Uzimanje leka Olanzapin sa hranom ili pićima

Nemojte piti alkoholna pića dok uzimate Olanzapin,, zbog toga što njihova istovremena primena može izazvati pospanost.

Primena leka Olanzapin u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Obavestite Vašeg lekara što je pre moguće ako ste trudni ili mislite da ste možda ostali u drugom stanju. Ne smete uzimati ovaj lek ako ste trudni, pre nego što o tome porazgovarate sa Vašim lekarom. Ne treba da uzimate ovaj lek u periodu dojenja, jer se mala količina Olanzapin-a izlučuje u majčino mleko.

Prestanak terapije?

Ne bi trebalo da prestane da uzimate ovaj lek, osim ako Vam lekar nije rekao da to uradite. Vaši simptomi se mogu vratiti. Ako Vaš lekar odluči da prekine terapiju ovim lekom, Vaša doza se može postepeno smanjivati tokom nekoliko dana.

Registrovani lekovi u Srbiji: Olanzapin, Onzapin, Treana, Sizap, Zalasta, Zyprexa, Q-tab

Dozni oblici:  tablete od 5mg, 10mg, 15mg, 20mg