Rispolept (Rispolept, Rissar, Torendo)

Rispolept

Kada se koristi?

Rispolept pripada grupi lekova koji se nazivaju antipsihotici.

Koristi se za lečenje:

 • Šizofrenije, kada možete videti, čuti ili osećati stvari koje ne postoje, verovati u stvari koje nisu istinite ili biti neuobičajeno sumnjičavi ili konfuzni.
 • Manije, kada se možete osećati veoma uzbuđeno, oduševljeno, energično, imate pojačan osećaj zadovoljstva ili ste preterano aktivni. Manija se javlja u oboljenju koje se zove “bipolarni poremećaj”.
 • Dugotrajne agresivnosti kod osoba sa Alchajmerovom demencijom koji povređuju sebe ili druge, u vidu kratkotrajnog lečenja (do 6 nedelja). Prethodno je potrebno lečenje alternativnom terapijom bez upotrebe lekova.
 • Dugotrajne agresivnosti kod dece sa intelektualnim sposobnostima ispod prosečnih (starosti najmanje 5 godina) i kod adolescenata sa poremećajem ponašanja u vidu kratkotrajnog lečenja (do 6 nedelja).

Rispolept može da pomogne u ublažavanju simptoma Vaše bolesti i može da zaustavi ponovno javljanje simptoma.

Doziranje?

Za lečenje shizofrenije

Odrasli

 • Uobičajena početna doza je 2 mg dnevno, može se povećati na 4 mg dnevno drugog dana.
 • Dozu leka može promeniti Vaš lekar u zavisnosti od toga kako reagujete na terapiju.
 • Većina osoba se oseća boljepri primeni doze od 4 mg do 6 mg na dan.
 • Ukupna dnevna doza se može podeliti na jednu ili dve doze na dan. Vaš lekar će Vas obavestiti šta je najbolje za Vas.

Starije osobe

 • Uobičajena početna doza je 0,5 mg dva puta na dan.
 • Dozu leka može postepeno povećavati Vaš lekar na 1 mg do 2 mg dva puta na dan.
 • Vaš lekar će Vas obavestiti šta je najbolje za Vas.

Deca i adolescenti

 • Deca i adolescenti mlađi od 18 godina ne treba da uzimaju lek Rispolept za lečenje šizofrenije.

Za lečenje manije

Odrasli

 • Uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno.
 • Dozu leka može postepeno prilagoditi Vaš lekar u zavisnosti od toga kako reagujete na terapiju.
 • Većina osoba se bolje oseća kada prime dozu od 1 mg do 6 mg na dan.

Starije osobe

 • Uobičajena početna doza je 0,5 mg dva puta dnevno.
 • Dozu leka može postepeno povećavati Vaš lekar na 1mg do 2 mg dva puta na dan u zavisnosti od toga kako reagujete na terapiju.

Deca i adolescenti

 • Deca i adolescenti mlađi od 18 godina ne treba da uzimaju lek Rispolept za lečenje bipolarne manije.

Za lečenje dugotrajne agresije kod osoba sa Alchajmerovom demencijom

Odrasli (uključujući starije osobe)

 • Uobičajena početna doza je 0,25 mg dva puta dnevno.
 • Dozu leka može postepeno prilagoditi Vaš lekar u zavisnosti od toga kako reagujete na terapiju.
 • Većina osoba se bolje oseća kada prime dozu od 0,5 mg dva puta na dan. Nekim pacijentima je potrebna doza od 1 mg dva puta na dan.
 • Lečenje pacijenata sa Alchajmerovom demencijom ne treba  da traje duže od 6 nedelja.

Za lečenje poremećaja ponašanja kod  dece i adolescenata Doziranje zavisi od telesne mase deteta:

Za decu telesne mase do 50 kg

 • Uobičajena početna doza je 0,25 mg jednom dnevno.
 • Doza se može povećati svakog sledećeg dana za 0,25 mg na dan.
 • Uobičajena doza održavanja je 0,25 mg do 0,75 mg, jednom dnevno.

Za decu telesne mase 50 kg i više

 • Uobičajena početna doza je 0,5 mg jednom dnevno.
 • Doza se može povećati svakog sledećeg dana za 0,5 mg na dan.
 • Uobičajena doza održavanja je 0,5 mg do 1,5 mg jednom dnevno.

Lečenje pacijenata sa poremećajem ponašanja ne treba da traje duže od 6 nedelja.

Deca mlađa od 5 godina ne treba da primaju lek Rispolept za lečenje poremećaja ponašanja.

Osobe koje imaju problema sa jetrom ili bubrezima – Nezavisno od oboljenja koje se leči, sve početne doze risperidona je potrebno smanjiti na polovinu. Kod ovih pacijenata dozu treba povećavati sporije. Kod ove grupe pacijenata lek Rispolept treba primenjivati sa oprezom.

Kako se primenjuje lek Rispolept – Uvek uzmite lek Rispolept onako kako Vam je lekar rekao. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Vaš lekar će Vam reći koliko leka treba da uzimate i koliko dugo. Ovo zavisi od Vašeg stanja i razlikuje se od osobe do osobe. Količina leka koju je potrebno da uzimate je objašnjena u delu

Koliko traje terapija?

Sam terapijski, antipsihotični efekat lek ostvaruje već tokom prve nedelje primene dok je za pun efekat terapije potrebno da prođe i više nedelja. Nakon prve psihotične epizode neophodno je da se terapija uzima minimum 6 meseci kada se može početi sa laganim ukidanjem samo i isključivo u dogovoru sa lekarom i uz lekarski nadzor. Ukoliko se simptomi bolesti vrate lek se nastavlja piti naredne tri godine. Ukoliko i tada dođe do povratka simptoma lek se nastavlja piti na neodređen vremenski period.

Neželjena dejstva i šta sa njima?

Mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:

 • Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Pospanost ili manja opreznost.
 • Ovo stanje uključuje: usporene ili ograničene pokrete, osećaj ukočenosti ili zategnutost mišića (čineći pokrete isprekidanim), ponekad čak i osećaj ‘’zamrzavanja’’ i ponovnog otpočinjanja. Ostali znaci parkinsonizma uključuju spor, vukući hod, tremor u miru, povećano lučenje pljuvačke i/ili balavljenje, i gubitak izražajnosti lica.
 • Pospanost ili smanjena pažnja.
 • Glavobolja

Dodatna neželjena dejstva koja se mogu javiti kod dece i adolescenata

U principu, očekuje se da  neželjena dejstva kod dece budu slična onima kod odraslih.

Sledeći neželjeni efekti su prijavljeni češće kod dece i adolescenata (od 5 do 17 godina) u odnosu na odrasle: pospanost, ili smanjena pažnja, zamor (umor), glavobolja, povećan apetit, povraćanje, simptomi prehlade, zapušen nos, bol u stomaku, vrtoglavica, kašalj, groznica, tremor (drhtanje), proliv, i inkontinencija (nedostatak kontrole) mokrenja.

Šta ako pijem druge lekove?

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Veoma je važno da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate bilo koje od sledećih lekova:

 • Lekove koji deluju na mozak tako što Vam pomažu da se smirite (benzodiazepini) ili neke lekove protiv bolova (opijati), lekove protiv alergije (antihistaminici), jer risperidon može pojačati njihovo sedativno delovanje.
 • Lekove koji mogu promeniti električnu aktivnost srca, kao što su lekovi protiv malarije, srčane aritmije (kao što je hinidin), alergije (antihistaminici), neke od antidepresiva ili druge lekove za mentalne poremećaje.
 • Lekove koji usporavaju srčani rad.
 • Lekove koji smanjuju nivokalijuma u krvi (na primer, neki diuretici).
 • Lekove koji se koriste u lečenju povišenog krvnog pritiska, Rispolept može sniziti krvni pritisak.
 • Lekove protiv Parkinsonove bolesti (levodopa).
 • Diuretike koji se koriste u lečenju srčanih smetnji ili otoka delova tela usled pojačanog nakupljanja tečnosti (kao što je furosemid ili hlorotiazid). Rispolept sa ili bez furosemida, kod starijih pacijenata sa demencijom može povećati rizik od nastanka šloga ili smrti.

Lekovi koji mogu smanjiti efekat risperidona:

 • Rifampicin (lek koji se koristi za lečenje nekih infekcija)
 • Karbamazepin, fenitoin (lekovi koji se koriste za lečenje epilepsije-padavice) Fenobarbiton

Ukoliko započinjete ili prestajete sa terapijom ovim lekovima možda će Vam biti potrebna druga doza risperidona.

Lekovi koji mogu pojačati efekat risperidona:

 • Hinidin (koristi se za lečenje određenih srčanih oboljenja)
 • Antidepresivi, kao što su paroksetin, fluoksetin, triciklični antidepresivi
 • Lekovi poznati kao beta blokatori (koriste se za lečenje povišenog krvnog pritiska)
 • Fenotiazin (koji se koriste za lečenje psihoza ili za smirenje)
 • Cimetidin, ranitidin (lekovi koji se koriste za smanjenje želudačne kiseline)

Ukoliko započinjete ili prestajete sa terapijom ovim lekovima možda će Vam biti potrebna druga doza risperidona.

Ukoliko niste sigurni da se nešto od navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe leka Rispolept.

Uzimanje leka Rispolept sa hranom ili pićima

Ovaj lek možete uzeti sa hranom ili pićem. U toku uzimanja leka Rispolept treba izbegavati upotrebu alkohola.

Primena leka Rispolept u periodu trudnoće i dojenja

 • Ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite, posavetujte se sa Vašim lekarom pre upotrebe leka Rispolept. Vaš lekar će doneti odluku o tome da li treba da ga uzimate.
 • Drhtanje, grčevi mišića i/ili slabost, pospanost, uznemirenost, problemi sa disanjem i problemi sa ishranom se mogu javiti kod novorođenčadi čije su majke tokom poslednjeg trimestra trudnoće (poslednja tri meseca trudnoće) uzimale lek Rispolept.

Rispolept može povećati nivo hormona „prolaktina“ koji može da utiče na plodnost (videti neželjene efekte).

Prestanak terapije?

Ne bi trebalo da prestane da uzimate ovaj lek, osim ako Vam lekar nije rekao da to uradite. Vaši simptomi se mogu vratiti. Ako Vaš lekar odluči da prekine terapiju ovim lekom, Vaša doza se može postepeno smanjivati tokom nekoliko dana.

Registrovani lekovi u Srbiji: Rispolept, Rissar, Torendo

Dozni oblici:  tablete od 1mg, 2 mg, 3mg i depo preparati ,