Kako živeti sa osobom koja ima bipolarni poremećaj

bipolarni poremećaj ličnosti, poremećaj ličnosti, depresivna epizoda, manična epizoda
Depresivnu epizodu karakterišu ekstremna tuga, manjak energije ili interesovanja za bilo šta, pogotovu za aktivnosti koje su nekada pričinjavale zadovoljstvo.

Šta je bipolarni poremećaj? 

Bipolarni poremećaj, nekada poznat kao ,,manična depresija”, karakterišu ozbiljne promene raspoloženja. Osobe koje pate od ovog poremećaja doživljavaju epizode ekstremno pozitivnog raspoloženja, koje se stručno zovu manične epizode, i epizode ekstremno negativnog raspoloženja, takođe poznate kao depresivne epizode.

Manične i depresivne epizode mogu da traju nekoliko sati ili nekoliko dana. Nekada su ti ciklusi duži i traju po nekoliko nedelja ili meseci. Ovo varira od osobe do osobe. Ponekad su intenzivne epizode manije ili depresije toliko kratke i retke, da osoba koja pati od bipolarnog poremećaja nije toga ni svesna.

Koji su simptomi bipolarnog poremećaja? 

Da bi se bipolarni poremećaj mogao dijagnostikovati, osoba mora da iskusi barem jednu maničnu epizodu i jednu depresivnu epizodu u životu.

Maničnu epizodu karakterišu ekstremna sreća, hiperaktivnost, bura misli, kao i to da osoba nema potrebu za spavanjem. Osobe koje se nalaze u maničnoj epizodi veruju da mogu sve, prave planove da urade sve što su naumili, i imaju osećaj kao da niko i ništa ne može da ih zaustavi.

Depresivnu epizodu karakterišu ekstremna tuga, manjak energije ili interesovanja za bilo šta, pogotovu za aktivnosti koje su nekada pričinjavale zadovoljstvo. Na to se pridodaju i osećaj bespomoćnosti i bezizlaza.

Kako se leči bipolarni poremećaj? 

Svi tipovi bipolarnog poremećaja dobro reaguju na terapiju koja uglavnom podrazumeva lekove i u nekim slučajevima i psihoterapiju. Za razliku od drugih mentalnih bolesti, iako stručnjaci ne govore da je osoba ikada izlečena od bipolarng poremećaja, može da se veoma dobro drži pod kontrolom.

Kako živeti sa osobom koja pati od bipolarnog poremećaja?

U daljem tekstu vam nudimo 9 saveta kako živeti sa nekim ko boluje od bipolarnog poremećaja.

1. Informišite se o tome šta je bipolarni poremećaj. 

Patiti od bipolarnog poremećaja može da bude veoma izolovano iskustvo. Retko ko može da zaista razume osobu koja pati od bipolarnog poremećaja i ono kroz šta ona prolazi. Za početak, informišite se što više možete o bipolarnom poremećaju da biste razumeli vama dragu obolelu osobu što bolje.

2. Probajte da razumete u kojoj se fazi nalazi. 

Vidite da li možete da razumete kako i kada se konkretno smenjuju manična i depresivna faza kod vama drage osobe. Dok neki ljudi sa bipolarnim poremećajem imaju promene raspoložena jednom svakih nekoliko godina, kod nekoga to može da se dešava na nedelju dana. Pratite kako se smenjivanje dešava kod osobe koja vam je draga i vidite da li možete da predvidite njihovu smenu po određenim ponašanjima.

3. Saslušajte ih. 

Zaista je veoma bitno da saslušate šta neko sa bipolarnim poremećajem ima da kaže. Kada se nalaze u depresivnoj epizodi, može da vam bude teško da razumete zašto su toliko tužni. U tom slučaju najbolje bi bilo da ih saslušate. Ako vam je teško da razumete šta osećaju, pitajte ih da pojasne. To što se interesujete za to kroz šta prolaze, može da učini da se osećaju bolje.

4. Obratite pažnju na manične epizode.

Bipolarni poremećaji uključuju i depresiju i manične epizode. Dok simptomi depresije su uglavnom isti kod svih, nivoi maničnosti se razlikuju od osobe do osobe. Manična osoba može da bude veoma teška za saradnju. Osoba koja pati od bipolarnog poremećaja u toku manične epizode ume da bude veoma entuzijastična i nije uvek svesna da je bolest ta koja je čini takvom. Probajte da razumete i da ne pokušavate da je smirite.

5. Pomozite joj. 

Ponekad osobe koje pate od bipolarnog poremećaja ne mogu da se pobrinu za najobičnije dnevne aktivnosti kao što su kuvanje ili čuvanje dece. Ponudite se da pomognete.

6. Ne osuđujte je. 

Bipolarni poremećaj nije nešto što možete samo da isključite ili uključite. Probajte da razumete i da ne osuđujete određene postupke.

7. Podržite uzimanje lekova. 

Nekada osobe koje pate od bipolarnog poremećaja smatraju da im lekovi ne trebaju. Iako se možda osećaju trenutno dobro, lekovi su tu da održavaju određenu stabilnost i apsolutno su neophodni.

8. Pričajte o vašim osećanjima takođe. 

Podelite sa osobom koja pati od bipolarnog poremećaja kako to utiče na vas i na vaš život.

9. Podelite sa nekim kako se osećate. 

Bilo da je u pitanju prijatelj ili stručna pomoć, nađite nekoga sa kim možete da podelite kako se osećate. Život sa osobom koja pati od bipolarnog poremećaja definitivno nije lak. Bitno je da imate na umu i vaše potrebe a ne da podredite ceo život samo osobi koja pati od bipolarnog poremećaja. Ako ste dobri sebi, onda ćete moći da budete dobra podrška i osobi koja vam je draga.