Bipolarni poremećaj i kreativnost

U poslednjih nekoliko godina bipolarni poremećaj postaje jedna od glavnih tema kliničkih istraživanja, naročito u inostranim zemljama. Iz dosadašnjih istraživanja možemo videti da se bipolarni poremećaj u izvesnom broju slučajeva javlja kod osoba koje se bave umetničkim delatnostima, kao što su spisateljstvo, slikarstvo, gluma i dr. Interesovanje u javnosti se pojavilo kada je BBC predstavio dokumentarnu emisiju ,,The secret life of the manic depressive”, u kojoj Stiven Fraj otvoreno priča o svom stanju.  Ovaj BBC-ev dokumentarac je naveo nekolicinu poznatih ličnosti da javnosti priznaju da imaju bipolarni poremećaj.

Prema dosadašnjim istraživanjima, pisci su pokazali nadprosečne skorove na skali bipolarnosti. Džejmisonova u svom istraživanju uzima za uzorak 47 britanskih pisaca i umetnika, a u najvećoj meri scenaristi i pesnici pate od nekog poremećaja. (Jamison, K.R.,1989). Naše saznanje je da pesnici pokazuju veliki broj maničnih poremećaja pre četrdesete godine i da tokom celog života pate od psihotičnih poremećaja, između kojih je i bipolarni poremećaj (Ludwig, A.M., 1992). S druge strane, Kofman ukazuje da umetnici koji su za svoja dela dobili nagrade u većem broju slučajeva pate od duševnih poremećaja, nego umetnici koju nisu nagrađivani (Kaufman, J.C., 2001).

U vezu sa kreativnošću dovođen je i unipolarni poremećaj, odnosno depresija. S obzirom da je depresija sama po sebi praćena psihičkom usporenošću, nedostatkom motivacije, padom energije i dr, malo je verovatno da osoba koja je u stanju depresije kreativna. Međutim, depresija u velikom meri utiče na naše emocije. Naša čula su prenaglašena i emocije dobijaju ,,drugu dimenziju”, odnosno individua u depresiji oseća neke stvari koje ne bi osećala inače. Samim tim, osobe koje imaju bipolarni poremećaj (koji je praćen depresivnim stanjima) nisu kreativne tokom depresije, ali ih svakako depresija nagna na kreativno razmišljanje u trenucima kad su u maničnom stanju. Tokom maničnog perioda kreativne epizode su praćene povišenim entuzijazmom, energijom, samopouzdanjem. Ovo je potvrdilo 90% umetnika u istraživanju (Jamison, K.R., 1989).

Postoje razne metode koje su korišćene u ispitivanju odnosa između bipolarnosti i kreativnosti. Jedna od njih je Linguistic Inquiry and Word Count.