NAPREDNO ČLANSTVO – ALISA

poverenje, poverenje u ljude, kako verovati drugima, vera u sebe, vera u čovečanstvo, rad na sebi, pistantrofobija
Dozvoliti drugome da nam pomogne deo je izgradnje poverenja

Napredno članstvo koje smo simbolično nazvali “Alisa” vam omogućuje pristup naprednim testovima ličnosti i detaljnim izveštajima koji su rezultat adaptacije testova kreiranih u poslednjih nekoliko decenija razvoja psihologije i istraživanja našeg tima sa stotinama ljudi poput Vas.

Personalizovani izveštaj koji ćete dobiti po završetku popunjavanja testova pomoći će vam da:

 • Bolje razumete svoju ličnost i upoznate skrivene delove sebe,
 • Lakše razumete druge ljude,
 • Otkrijete kakve ćete ljude verovatno smatrati kompatibilnima (i nekompatibilnima),
 • Utvrdite koje su vaše snage i slabosti i, možda najvažnije,
 • Kako da se pozicionirate u sadašnjosti kako bi izgradili život koji želite.

Otkrivanje sebe će vam pomoći da se bolje orijentišete u svetu i uvažite različita gledišta neophodna kako bi funkcionisali u složenom društvu i vremenu u kojem živimo.

///ENGLISH///

Advanced membership, which we symbolically named “Alice”, gives you access to advanced personality tests and detailed reports that are the result of adaptations of tests created over the last few decades of psychology development and research by our team with hundreds of people like you.

 • The personalized report you will receive after completing the tests will help you to:
 • Understand your personality better and get to know the hidden parts of yourself,
 • You understand other people more easily,
 • You discover what kind of people you are likely to find compatible (and incompatible),
 • Identify your strengths and weaknesses and, perhaps most importantly,
 • How to position yourself in the present to build the life you want.

Discovering yourself will help you better orient yourself in the world and appreciate the different points of view necessary to function in the complex society and times in which we live.

contact: ordinacija@psihocentrala.com