Da li mi je potrebna psihoterapija? – mini test

Popunite ovaj kratak test ukoliko Vas interesuje da li Vam je potrebna pomoć stručnjaka (bilo da je u pitanju psihijatar, psiholog ili psihoterapeut).

Pred Vama se nalazi 12 stavki koje na koje odgovarate u kojoj meri se slažu s Vama. Na njih odgovarajte kako ste se osećali, mislili ili ponašali u proteklih mesec dana.

1.Zabrinut/a sam za svoje ponašanje, osećanja ili nešto što činim.
2.Ovo ponašanje ili osećanje se pogoršava u proteklih par nedelja.
3.Pokušao/la sam da zaustavim ili smanjim ovo ponašanje ili osećanje radeći sam/a sa sobom.
4.Pokušaji da zaustavim ili smanjim ovo ponašanje ili osećanje su bili uspešni.
5.Mogu da se oslonim na porodicu i prijatelje da mi pomognu povodom mojih trenutnih tegoba.
6.Teže mi je da izađem na kraj sa stvarima nego uobičajeno.
7.Imam problem da se skoncentrišem dok sam na poslu ili u školi.
8.Volim da promislim ili razgovaram o tome što me muči.
9.Razgovarao/la sam već sa stručnjakom o tome što me muči.
10.Razgovarao/la sam sa porodicom i prijateljima o tome što me muči.
11.Čitao/la sam knjige ili pretraživao/la internet da otkrijem više o tome što me muči.
12.Bio/la sam već na psihoterapiji i pomoglo mi je.