Ključne reči Antidepresiv

Tag: antidepresiv

Seroxat (Paroxetin, Actapax, Paroxetin Sandoz, Rexetin)

U ovom uputstvu pročitaćete: Šta je lek Seroxat i čemu je namenjen Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Seroxat Kako se...

Sertralin (Asentra, Zoloft, Sidata, Sertralin, Sonalia, Tragal..)

Kada se koristi? Sertralin spada u grupu SSRI antidepresiva, ali pokazuje i druga dejstva. Uobičajeno se propisuje za lečenje: epizoda velike depresije predmenstrualnog sindroma (PMS) paničnog poremećaja posttraumatskog stresnog...

Fluoksetin (Flunirin, Flunisan, Flusetin)

Kada se koristi? Fluoksetin spada u grupu SSRI antidepresiva, ali pokazuje i druga dejstva. Koristi se u terapiji: epizoda velike depresije depresivne faze bipolarnog afektivnog poremećaja (u...
- Advertisment -

Most Read