Fluoksetin (Flunirin, Flunisan, Flusetin)

Flunirin, Flunisan, Flusetin

Kada se koristi?

Fluoksetin spada u grupu SSRI antidepresiva, ali pokazuje i druga dejstva. Koristi se u terapiji:

  • epizoda velike depresije
  • depresivne faze bipolarnog afektivnog poremećaja (u kombinaciji sa drugim lekovima)
  • predmenstrualnog sindroma (PMS)
  • paničnog poremećaja
  • posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP)
  • socijalne fobije
  • opsesivno kompulzivnog poremećaja (OKP)
  • bulimije nervoze
  • generalizovanog anksioznog poremećaja (GAP).

Nije pogodan za pacijente sa anoreksijom. Može biti, kao i sertralin, najbolji izbor za lečenje atipične depresije.

Doziranje?

Početna doza iznosi od 20 do 60 mg u zavisnosti od oboljenja. Doza može postepeno i da se poveća do maksimalnih 80 mg. Lek se uzima svakodnevno, najčešće ujutru, ali je moguće vreme uzimanja leka prilagoditi pacijentu. Starijim osobama i pacijentima sa bolestima jetre ili epilepsijom, doza mora da se redukuje.

Koliko traje terapija?

Terapijski efekat nastaje nakon 2 do 4 nedelje od početka primene. Ukoliko ne dodje do poboljšanja simptoma posle 6 do 8 nedelja, neophodno je povećati dozu ili preći na drugi antidepresiv. Ako lek dovodi do željenog efekta, potrebno je koristiti ga dok se simptomi potpuno ne uklone ili smanje u značajnoj meri. Nakon toga se nastavlja sa terapijom još godinu dana, ako je u pitanju prva depresivna epizoda, čime se prevenira vraćanje simptoma. U slučaju da u anamnezi postoji više depresivnih epizoda, može biti potrebno da se lečenje produži na neodređeni period, što važi i za anksiozne poremećaje i bulimiju.

Neželjena dejstva i šta sa njima?

Česte neželjene reakcije na fluoksetin su različite seksualne disfunkcije (odložena ejakulacija, erektilna disfunkcija, smanjen libido, anorgazmija), gastrointestinalne tegobe (mučnina, dijareja, smanjen apetit..), insomnija, agitacija, glavobolja, tremor, vrtoglavica i znojenje. Ukoliko se neki od ovih efekata pojave, potrebno je pokazati strpljenje jer se uglavnom brzo povlače. Ako se pojavi problem nesanice, lek treba uzimati ujutru.. Moguće je i smanjiti dozu leka na 10 mg do povlačenja neželjenih efekata, i ostati na toj dozi ako ima terapijski efekat, ili je postupno povećavati ako nema. Ako do prestanka neželjenih dejstava ne dođe nakon par nedelja, oni se mogu tretirati drugim lekovima, ali najčešće je bolje preći na drugi antidepresiv.

Šta ako pijem druge lekove?

Nikako ne smete da koristite fluoksetin istovremeno sa MAO inhibitorima (podgrupa antidepresiva), kao ni minimum dve nedelje nakon prestanka njihove upotrebe. Pauza izmedju ove dve različite grupe važi i u obrnutom smeru, odnosno, makon upotrebe fluoksetina, sa MAO inhibitorima može da se počne nakon najmanje 5 nedelja.

Istovremeno sa sertralinom ne smete da koristite i pimozid i tioridazin (antipsihotici, nisu registrovani u Srbiji). Potreban je oprez, ako se istovremeno piju TCA (triciklični antidepresivi) i antikoagulansi (varfarin, acetilsalicilna kiselina…).

Prestanak terapije?

Kako se lek i njegovi aktivni metaboliti dugo zadržavaju u organizmu i iz njega postepeno eliminišu, tako se i samo dejstvo postepeno smanjuje od prestanka terapije. Zato najčešće neće doći do ispoljavanja simptoma obustave pri naglom ukidanju, pa sa terapijom može jednostavno da se prestane onog trenutka kad lekar proceni da je vreme.

Registrovani lekovi u Srbiji: Flunirin, Flunisan, Flusetin

Dozni oblici: film tablete, tablete i kapsule od 20mg