Sertralin (Asentra, Zoloft, Sidata, Tragal, Sonalia)

Sertralin

Kada se koristi?

Sertralin (Asentra, Zoloft, Sidata, Sertralin, Sonalia, Tragal) spada u grupu SSRI antidepresiva, ali pokazuje i druga dejstva. Uobičajeno se propisuje za lečenje:

  • epizoda velike depresije
  • predmenstrualnog sindroma (PMS)
  • paničnog poremećaja
  • posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP)
  • socijalne fobije
  • opsesivno kompulzivnog poremećaja (OKP)
  • generalizovanog anksioznog poremećaja (GAP).

Karakteristično za ovaj lek je što može ubrzo nakon početka terapije da dovede do povećanja energije i psihomotorne aktivnosti, što ga čini posebno pogodnim  za pacijente sa atipičnom depresijom koju karakterišu hipersomnija i povećan apetit, i za pacijente koji osećaju umor i pad energije. Najbezbedniji je antidepresiv za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima.

Doziranje?

Početna doza iznosi od 25 do 50 mg u zavisnosti od oboljenja i uzima se svakodnevno, najbolje ujutru ili podeljeno u dve doze ujutru i u podne. Doze se mogu postupno povećavati do 200 mg dnevno. U terapiji PMS-a moguće je uzimanje leka ograničiti na lutealnu fazu menstrualnog ciklusa. Starijim osobama i pacijentima sa bolestima jetre doza mora da se redukuje.

Koliko traje terapija?

Sam terapijski, antidepresivni efekat nastaje nakon 2 do 4 nedelje od početka primene. Ukoliko ne dodje do poboljšanja simptoma posle 6 do 8 nedelja, neophodno je povećati dozu ili preći na drugi antidepresiv. Ako lek dovodi do željenog efekta, potrebno je koristiti ga dok se simptomi potpuno ne uklone ili smanje u značajnoj meri. Nakon toga se nastavlja sa terapijom još godinu dana, ako je u pitanju prva depresivna epizoda, čime se prevenira vraćanje simptoma. U slučaju da u anamnezi postoji više depresivnih epizoda, može biti potrebno da se lečenje produži na neodređeni period, što važi i za anksiozne poremećaje.

Neželjena dejstva i šta sa njima?

Česte neželjene reakcije na sertralin su različite seksualne disfunkcije (odložena ejakulacija, erektilna disfunkcija, smanjen libido, anorgazmija), gastrointestinalne tegobe (mučnina, dijareja, smanjen apetit..), insomnija, agitacija, glavobolja, tremor, vrtoglavica i znojenje. Retko dolazi do pada krvnog pritiska. Nije očekivano da dođe do sedacije i dobijanja na težini, naprotiv, može kod nekih pacijenata da dovede do gubitka telesne mase. Ukoliko se neki od ovih efekata pojave, potrebno je pokazati strpljenje jer se uglavnom brzo povlače. Tablete treba uzimati ujutru da bi se izbegla nesanica. Moguće je i smanjiti dozu leka na 25 ili čak 12,5 mg do povlačenja neželjenih efekata, a onda dozu postupno povećavati. Ako do prestanka neželjenih dejstava ne dodje nakon par nedelja, oni se mogu tretirati drugim lekovima, ali najčešće je bolje preći na drugi antidepresiv.

Šta ako pijem druge lekove?

Nikako ne smete da koristite fluoksetin istovremeno sa MAO inhibitorima (podgrupa antidepresiva), kao ni minimum dve nedelje nakon prestanka njihove upotrebe. Pauza izmedju ove dve različite grupe važi i u obrnutom smeru, odnosno, nakon obustave sertralina, sa MAO inhibitorima može da se počne tek za nedelju dana.

Istovremeno sa sertralinom ne smete da koristite i pimozid i tioridazin (antipsihotici, nisu registrovani u Srbiji). Potreban je oprez, ako se istovremeno piju TCA (triciklični antidepresivi) i antikoagulansi (varfarin, acetilsalicilna kiselina…).

Prestanak terapije?

Iako se na lek ne stvara navika, može doći do ispoljavanja određenih simptoma pri naglom ukidanju (vrtoglavica, mučnina, stomačni grčevi…), pa je obavezno postupno ukidanje leka. Smanjenje obično iznosi 50% na svaka tri dana do ukidanja leka. Ako se simptomi ipak pojave, potrebno je vratiti se na staru dozu dok se simptomi ne povuku, a onda ponovo započeti ukidanje leka, ali znatno sporijim tempom.

Registrovani lekovi u Srbiji: Asentra, Zoloft, Sidata, Serlift, Sertralin Sandoz, Sertralin-Teva, Sonalia, Tragal, Tralin

Dozni oblici: film tablete od 50 i 100 mg