Terapija umetnošću u adolescenciji – Art terapija

Adolescencija…kao i svaka tranzicija, u ovom slučaju od dečjeg ka odraslom dobu, može da bude praćena raznim turbulencijama…

Adolescenti uz sve hormonske i fiziološke promene, moraju da se naviknu na svoja nova tela, ali i nove uloge u životu. A to nekad ume da bude i bolno…

Adolescenti su najosetjiviji deo populacije, i često im „ponos“ ne dozvoljava da se obrate za pomoć nego radije pate i izlažu se rizicima.

Adolescenti prolaze kroz faze sazrevanja gde su prvo okrenuti sebi, zatim potpadaju pod veliki uticaj vršnjaka, uz potpuno udaljavanje od dotadašnjeg dominantnog uticaja roditelja i izražavanje otpora u odnosu sa njima. Pored toga, očekivanja adolescenata i očekivanja društva i okoline su često u sukobu.

Adolescenti se retko sami odlučuju da potraže pomoć psihijatra i često im je teško da se verbalno izraze. Zbog toga ćemo istaći značaj art terapije, posebno u lečenju psihičkih poremećaja u ovom osetljivom životnom periodu. Kroz crtanje, na primer se može iskazati neadekvatno ponašanje i eksternalizacijom tog ponašanja, tj.stavljanjem na papir, ponašanje postaje problem, a ne pojedinac.

Art terapija

Umetnost kao vid terapije terapeutu omogućava lakši ulazak u svet adolescenata i nudi oblik komunikacije koji je manje konvencionalan i nad kojim adolescent (što mu je veoma bitno) može da ima kontrolu. Adolescenti na taj način imaju slobodu da izaberu način izražavanja kroz slikanje, birajući tehniku, materijal, temu i slobodno izražavajući stavove i emocije.

Adolescent, već osećajući patnju zbog previranja u sebi, rado dolazi na art terapiju, gde „dobija“ terapeuta koji nije zainteresovan samo za postavljanje pitanja, već i za njegovo mišljenje i unutrašnji svet, izražen kroz slike.

terapija umetnošću - art terapija

Ovo je crtež adolescenta sa poremećajem ponašanja koji prikazuje njegovu majku kao alkoholičara. Dve maske predstavljaju dve strane njegove majke kao i njeno nedosledno ponašanje prema njemu. Crtež prenosi bol i konfuziju odrastanja sa majkom koja se bori sa alkoholizmom.

terapija umetnošću - art terapija

Ovo je crtež adolescenta koji je bio zanemarivan i zlostavljan i koji izražava svoj bes, crtajući „pucnjavu u tržnom centru“, pri čemu je sebe predstavio kao agresora sa puškom. Ovaj crtež  izražava njegov bes zbog zapostavljanja i posledični gubitak samopouzdanja i tendencu ka agresivnom ponašanju.

Adolescenti i depresija

Za adolescente je karakteristično prikrivanje depresivnosti, burnim reagovanjem i“ acting out „ ponašanjem, upravo jer ih depresija usporava u koracima ka nezavisnosti i stabilnom identitetu. Takođe, lakše im je da osete fizički bol nego unutrašnji, tzv. duševni bol, zbog čega su skloni i samopovređivanju. Za adolescente, čija depresivnost je izazvana lošim porodičnim, vršnjačkim odnosima ili socijalnom situacijom, vrlo je korisno koristiti art terapiju kao dodatnu terapiju u lečenju. Art terapija može da bude prvi korak u uspostavljanju kontakta sa adolescentom.

Adolescenti i zlostavljanje

Deca i adolescenti koji su žrtve porodičnog ili drugog oblika zlostavljanja, naročito seksualnog,  su zastrašeni od strane zlostavljača i vrlo retko se usuđuju da pričaju o tome šta preživlljavaju, čak i kasnije tokom života. Razlog su strah, stid, često osećaj krivice i nerazumevanje. Zato, art terapija može da bude način da kroz slikanje, izraze svoju patnju.terapija umetnošću - art terapija

Ukoliko postoje sumnje da je dete ili adolescent zlostavljano, ukoliko je depresivno uz gubitak samopouzdanja,  pad socijalnog funkcionisanja i uspeha u školi, art terapija može bii korisna kao dodatna terapija psihijatrijskog lečenja.

Art terapija je pozivinica za verbalnu koumnikaciju. Jer kao što je Pablo Pikaso rekao: „Slikarstvo je samo drugi način da vodite dnevnik. Slikarstvo je zanat slepca, koji ne slika ono što vidi nego ono što oseća, ono što sam sebi kaže o onome što je video“.

 

 

Reference:

 1. Blos P. On Adolescence. New York: The Free Press; 1962.
 2. Bloch HS. Adolescent Development, Psychopathology, and Treatment. New York: International Universities Press; 1995.
 3. Malmquist CP. The Handbook of Adolescence. New York: Jason Aronson; 1978.
 4. Fishman HC. Treating the Troubled Adolescent. New York: Basic Books; 1988.
 5. Landgarten H. Clinical Art Therapy. New York: Brunner/Mazel; 1981.
 6. Oster GD, Gould P. Using Drawings in Assessment and Therapy. New York: Brunner/Mazel; 1987.
 7. Riley S. Contemporary Art Therapy with Adolescents. London: Jessica Kingsley; 1999.
 8. Seigal D. The Developing Mind. New York: Guilford; 1999.
 9. Silver R. Draw a Story. New York: Adlin Press; 1988.
 10. Silver R. Sex differences in the solitary and assaultive fantasies of the delinquent adolescent and non-delinquent adolescent. Adolescence 1996;31: 543-552. [PubMed]
 11. Malchiodi C. Breaking the Silence. New York: Brunner/Mazel; 1990.
 12. Gleick J. Chaos: Making a New Science. New York: Viking-Penguin; 1987.
 13. Riley S, Malchiodi C. Integrative Approaches to Family Art Therapy. Chicago: Magnolia Street; 1994.
 14. Riley S. Art therapy with adolescents. West J Med. 2001 Jul; 175(1): 54–57.