Tabu: Alkohol i mladi

Da li se zabava danas meri isključivo promilima? U kulturi koja je opsednuta alkoholom mladi su posebna tema. U kom uzrastu se prvi put sreću sa njim? Da li je reč o znatiželji, privlačnosti nečega što je zabranjeno ili inicijaciji u svet odraslih? I kako se od tih početaka stiže do uživanja u preterivanju? Šta su motivi, a šta posledice? Gosti: prof. dr Dragan Joksović – klinički toksikolog, dr Nevena Milenković – psihijatrica za decu i adolescente, Nikola Krstić – novinar.