Kako nam crtež deteta otkriva njegova osećanja i osobine?

Crtež je nekada samo dečija igra. Dok nekada crteži mogu pomoći da se otkriju detetova osećanja, osobine, strahovi.
Crtež je nekada samo dečija igra. Dok nekada crteži mogu pomoći da se otkriju detetova osećanja, osobine, strahovi.

Roditelji se često trude da pronađu koje skriveno značenje nosi crtež deteta. Crteži su nekada samo crteži, dečija igra. Dok nekada crteži mogu otkriti detetova osećanja, osobine, strahove…

Psiholog E. Koppitz je proučavala crteže ljuske figure i došla do određenih zaključaka:

  • Ako dete crta čoveka koji ima duge ruke, velike šake, sa zubima, razrokim očima, kao i gole  figure sa genitalijama i seksualnim sadržajima, to može ukazivati na bes kod deteta.
  • Loša integracija delova tela, velike figure bez vrata i asimetrični udovi mogu ukazivati na impulsivnost kod deteta.
  • Anksiozno dete će previše senčiti crtež – pojedine delove ili većinu, noge će crtati stisnute, izostaviće da nacrta oči i dodaće oblake, kišu ili ptice koje lete.
  • Stidljivo dete će tankim linijama crtati male figure sa kratkim rukama koje su stisnute uz telo i verovatno će zabraviti da nacrta nos ili usta.
  • Ako je dete nesigurno, ono će često brisati i dopunjavati crtež koji je nacrtan tankim linijama, sa malom glavom, odsečenim rukama ili bez ruku i nogu. Može se desiti i da nacrta monstruoznu i grotesknu figuru.

Crtež može pomoći detetu da eksternalizuje emocije i događaje o kojima mu je teško da priča, poput bolinih iskustava, potisnutih sećanja, strahova, krivice… Stoga, umesto da roditelji previše tumače dečije crteže, bolje je da ga ohrabre da crta još više. Evo nekih od predloga psihologa kako se dete može ohrabriti da crta više.

srceNaš savet

  • Neka crtanje bude sastavni deo vremena za igru. Pripremite detetu papir, koji može biti lagano zalepljen za sto kako se ne bi pomerao. Kupite razne bojice, flomastere, voštane boje, vodene boje… Iskoristite priliku, da ako je dete na primer besno ili tužno, nacrta sebe kako se oseća. Razgovarajte o crtežu.
  • Crtajte zajedno, ali nemojte previše ispravljati dete dok crta. Možete sugerisati da određene stvari boji određenom bojom. Pružite mu pomoć kada bude crtalo komplikovanjije figure, ali ga pustite da eksperimentiše i istražuje, i da ispolji svoju kreativnost.
  • Uvek pohvalite dečiji crtež i pronađite mesto gde bi mogo da bude okačen da ga i drugi vide.