Ideju da napišem ovaj članak dobila sam zato što me često, kao nekog ko radi u zdrastvenoj instituciji, nazivaju doktorom. Zapravo, ja sam psiholog, ili psihološkinja kako neki preferiraju.

Psiholog ili psihijatar?

Zvanje psihologa znači da sam završila studije psihologije na Filozovskom fakultetu u Beogradu ili nekom drugom privatnom ili državnom fakultetu u zemlji i inostranstvu. Kao što vidimo, za razliku od psihijatara koji su završili studije medicine, psiholozi su od početka bili usmeravani na bavljenje isključico ljudskim umom.  Same studije psihologije, na Filozofskom fakultetu u Beogradu,  poseduju četri smera, a jedan od tih smerova jeste i klinička psihologija. Klinički psiholozi uče osnove neurologije, fiziologije i genetike, kao i druge neophodne  kliničke predmete koji su potrebni za razumevanje različitih vrsta poremećaja.  Ono što je bitno jeste da klinički psihozi nisu u mogućnosti da prepisuju medikamentoznu terapiju pacijentima. Stoga se oni uglavnom bave psihološkom procenom, dijagnostikom i savetodavnim radom.

Psihoterapeut

Ukoliko neko želi da stekne zvanje psihoterapeuta (bilo da se radi o psihologu ili psihijatru) neophodno je da pohađa edukaciju iz psihoterapije. Postoje različite psihoterapijske škole (psihoanaliza, transakciona analiza, geštalt pshoterapija, kognitivno-bihevioralna psihoterapija…). Ove terapijske škole potiču iz različitih filozofskih tumačenja ljudske prirode. Stoga terapeuti različitih terapijskih orjentacija mogu imati drugačije metode i tehnike u psihoterapijskom radu.  Takođe, postoje različite psihoedukacije koje nam, nakon navedenih, pomažu u radu sa decom. Danas, mnoge od ovih metoda i tehnika empirijski su validirane i potvrđen je njihov učinak u psihoterapijskom radu. Ono što praksa pokazuje, jeste da većina modernih terapeuta koristi takozvani integrativni pristup, odnosno da korsiste metode i tehnike različitih psihoterapijskih škola kako bi pomogli klijentu.

psiholog, psihijatar, psihoterapeut, psihoterapija, medicina, klinička psihologija, savetovanje, pomoć
Koju god vrstu pomoći da odaberete, najvažnije je da osetite razumevanje i podršku

Ukoliko razmišljate da potražite stručnu pomoć, slobodno se informišite o tome da li je vaš terapeut psihijatar ili psiholog (ako je psiholog, možete ga pitati da li je završio klinički smer), kao i kojom vrstom psihoterapije se bavi.  Na taj način moći ćete da dobijete informacije o načinu rada.

Ne zaboravite da, ma o koj terapijskoj školi da se radi, najvažnije je da terapeut bude neko ko vam odgovara, kome verujete,  ko ume da vas sluša,  ko je sposoban da vas razume i pruži vam podršku.  To je ono što je ključno za uspostavljanje dobrog terapijskog odnosa i napretka u terapijskom radu.

Upoznajte naš tim koji je tu za vas

Pozivamo vas da zakazate seansu kod naših stručnjaka i otkrijete kako psihoterapija može pozitivno uticati na vaš život. Svi zaslužujemo šansu da živimo ispunjen i srećan život, a ponekad je sve što nam treba podrška i vođenje stručnjaka koji nam pomaže da razumemo sebe i suočimo se sa izazovima života.

petar vojvodic
Dr sci. med. Petar Vojvodić, Specijalista psihijatrije, sertifikovani REBT psihoterapeut i doktor nauka.
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman odraslih, psihoterapija odraslih i parova, psihoterapijsko savetovanje, psihoedukacija
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Spec dr med. Branko Burmazović, Specijalista psihijatrije
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman, psihijatrijski pregled na terenu, psihijatrijski tretman bolesti zavisnosti, psihoterapijsko savetovanje
 • Posebna oblast rada: bolesti zavisnosti
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Spec.dr med. Nevena Milenković, specijalista dečje i adolescentne psihijatrije, psihoanalitički psihoterapeut u edukaciji.
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman dece i adolescenata; psihoterapijski rad sa decom, roditeljima i odraslima, psihoterapijsko savetovanje.
 • Posebna oblast rada: poremećaji ličnosti.
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Tamara-Trutnovski-Kocovic
Spec. dr med. Tamara Trutnovski Kočović, specijalista psihijatrije za decu i adolescente
 • Usluge: lekarska psihijatrijska dijagnostika i tretman dece i adolescenata, psihoterapijski rad sa decom i roditeljima koristeći REBT i psihoanalitički pristup, psihoterapijsko savetovanje
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Vanja Dimitrijević, master psihologije, kouč, savetnik i psihoterapeut O.L.I. metoda, trener mekih veština.
 • Usluge: psihološka dijagnostika i tretman, psihoterapija odraslih i adolescenata, psihoterapijsko savetovanje, koučing, razvoj veština poslovnih kadrova.
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Marija Manojlović, master kliničke psihologije, sertifikovani REBT psihoterapeut i pshodijagnostičar. Iskustvo u radu sa decom, adolescentima i mladima u Srbiji u Francuskoj.
 • Usluge: psihološka dijagnostika i tretman dece i adolescenata, psihoterapija dece, adolescenata i odraslih, psihoterapijsko savetovanje.
 • Metodi rada: uživo i online
KONTAKT ZA ZAKAZIVANJE:
 • 065/228-8886
 • ordinacija@psihocentrala.com
Partner privatnih osiguravajucih kuca