OTVORENA PSIHODRAMSKA ISKUSTVENO-TERAPIJSKA GRUPA

Psihodrama je vid grupne psihoterapije kojom se ispituju i rešavaju problemi i pitanja, podstiče učenje i razvoj novih veština pomoću “iskustvenih” metoda, odigravanjem scena unutar sigurnog prostora terapijske grupe. To je psihoterapija u kojoj terapeut kaže “Nemoj da pričaš o tome, pokaži mi”.
Psihodrama ne zahteva da imate glumački talenat, niti da “znate da glumite” jer nije fokusirana na nastup nego na stvaranje izlečujućeg iskustva za pojedinca i grupu kao celinu.
Psihodramu možete izabrati ako želite da radite na sebi, na odnosima sa drugima, na ličnoj slobodi, razvoju spontanosti i kreativnosti i na najrazličitijim ličnim temama.

Psihodramska grupa

Namenjena je svim osobama starijim od 18 godina koje su zainteresovane za lični razvoj i koje žele da rade na sebi i sopstvenim psihičkim procesima u dobronamernom, sigurnom i poverljivom okruženju.  Cilj grupe je da pomogne članovima kako bi razvili željene uloge i veštine i poboljšali kvalitet sopstvenog života. Članovi grupe će imati prilike da pruže podršku drugim članovima grupe, ali takođe i da prime podršku od drugih. Podrška i interakcije u grupi su  od neprocenljive vrednosti zbog mogućnosti učenja i sticanja boljeg uvida.

Voditelji grupe

Spec dr med Vuk Vuković, specijalista psihijatrije i dr med Aleksandra Mitrović psihodramski terapeuti uedukaciji

Dinamika rada

  • Grupa će se sastajati jednom nedeljno, utorkom od 18-20:30č u prostoru u širem centru Beograda
  • Cena je 40 eura mesečno po učesniku. Trajanje grupe je ograničeno na period od 3 godine.
  • Grupa je otvorena i postoji mogućnost primanja novih članova. Novi članovi grupe se obavezuju da će dolaziti najmanje šest meseci, a mogu ostati duže.
  • Nije potrebno da imate prethodno iskustvo u psihoterapiji.

Za uključivanje u psihodramsku grupu možete se prijaviti putem mail-a na psihodrama.lituus@gmail.com ili putem telefona 063 272 550. 
Pre uključivanja u grupu potrebno da zakažete individualne razgovore kako bismo razgovarali o motivaciji za uključivanje u grupu, o Vašim ciljevima, očekivanjima, odgovorili na međusobna pitanja i zajedno razmotrili da li je ova grupa primerena za Vas. Individulni razgovori ne obavezuju na uključivanje u grupu.