Model samosvesnog i samouverenog ponašanja koji kroz interakciju sa okolinom omogućava fer i čiste odnose zove se asertivno ponašanje.

Asertivnost podrazumeva odbranu svojih prava i izražavanje mišljenja, osećanja i uverenja na direktan, iskren i socijalno adekvatan način bez ugrožavanja prava druge osobe.

Trening asertivnosti namenjen je:

 • Pojedincima koji po svaku cenu izbegavaju bilo kakav oblik konflikta, rasprave, neslaganja, suočavanja i postaju veoma uznemireni kada treba da se konfrontiraju sa drugima.
 • Pojedincima koji rade veoma naporno ali se ne usuđuju da traže nagradu ili priznanje za ono što rade.
 • Osobama koje se oduvek trude da se dopadnu drugome i ostave dobar utisak, jer nisu sigurni šta sve podrazumjeva socijalno prihvatljivo, ispravno i moralno ponašanje.
 • Stidljivim ljudima.
 • Pojedincima koji ne znaju da kažu “Ne”, uvek su na usluzi drugima, imaju osećaj da ih drugi ljudi iskorišćavaju, te je samim tim njima lako manipulisati.
 • Pojedincima koji procenjuju da im nedostaje samopouzdanje.
 • Pojedincima koji se često osećaju krivim i obaveznim da pomažu kada su bliske osobe oko njih nesrećne ili neraspoložene.
 • Osobama koje često procenjuju da drugi ljudi ili svet oko nas nisu pravedni i fer.
 • Pojedincima koji „trpe i ćute“, a kada se nakupi, reaguju besom, vređanjem drugih, čineći da se drugi ljudi osećaju povređeno, a kasnije osećajući krivicu.
 • Pojedincima koji izbegavaju probleme i ostaju pasivni.
 • Pojedincima koji smatraju da se ljudska priroda deli na dobru i poštenu sa jedne strane, i agresivnu, lošu i borilačku sa druge strane.
 • Pojedincima koji često smatraju da su u pravu i koji drugim ljudima nameću svoju logiku, stavove i vrednosti.

Učenje asertivnih veština pomoći će vam da se zauzmete za sebe i izgradite samopouzdanje u poslovnoj, socijalnoj i ljubavnoj sferi funkcionisanja.

Kroz učešće na treningu bićete u prilici da naučite sledeće veštine:

 • Razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština,
 • Redukovanje stresa, anksioznosti, socijalne stidljivosti, treme, besa
 • Razvijanje sposobnosti da konstruktivno rešavate konflikte sa drugim ljudima
 • Razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
 • Jačanje samopouzdanja,
 • Razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoju

Dinamika rada:

Individualni rad do sticanja uslova za rad u grupi.

Radionica ima puno praktičnog rada, kako bi svako na konkretnim primerima imao mogućnosti da primeni ono o čemu razgovaramo.

Voditelj treninga:Petar Vojvodic

Dr sci med Petar Vojvodić, psihijatar i REBT psihoterapeut, akreditovani voditelj treninga Asertivne komunikacije i ponašanja. Domaći i inostrani predavač.
Kontakt telefon: 0652288886

Email : ordinacija@psihocentrala.com