Sve su stvari dobre ako su umerene. To je naročito tačno kada su u pitanju intenzivne emocije. Potrebno ih je adekvatno izraziti i kontrolisati, kako bi se ostvarili i održali dobri odnosi sa ljudima u okolini.

Trening samokontrole osmišljen je sa ciljem da polaznicima pruži znanja i veštine potrebne za prepoznavanje, razumevanje, kontrolisanje i menjanje jakih negativnih emocija.

Kroz učešće na treningu naučićete:

 • Kako da pretvorite bes u korisniju, pozitivnu emociju za 60 sekundi ili manje;
 • Kako da razumete (ne tako skriveno) značenje svih negativnih emocija;
 • Kako da razumete tri ključne greške na koje bes može ukazivati, koje može uzrokovati i kako da ih ispravite;
 • Kako da komunicirate sigurno, samouvereno i pozitivno, čak i kada ste besni i ako govorite besnim tonom;
 • Kako da na umu imate širu sliku i onda kada ste suočeni sa sitnim okidačima za bes;
 • Zbog čega dolazi do eskalacije besa i kako je izbeći;
 • Na koji način da pružite snažno i značajno izvinjenje;
 • Kada je zaista vreme da se nečega ostavite;
 • Kako da postupite kada ste često besni usled niza negativnih događaja;
 • Kako da pomognete drugima i posavetujete one koji imaju problema sa besom.

Trening samokontrole namenjen je:

 • Osobama koje žele da bolje razumeju svoj bes i da nauče kako da kontrolišu bes i jake emocije uopšte. Trening omogućava da se uz pomoć brojnih tehnika za prevazilaženje jakih negativnih emocija  postigne  zdraviji, pozitivniji i staloženiji stav u životu.
 • Osobama koje sarađuju i često komuniciraju sa ljudima koji ponekad ispoljavaju intenzivne reakcije, i kojima je potrebno da razumeju takve šablone ponašanja i načine adekvatnog reagovanja na njih.

Za više informacija i prijavu za pohađanje treninga nazovite naš kontakt telefon 0642288885 ili nam se obratite putem mail-a kontakt@psihocentrala.com.