Otvorena senzorna soba za decu i omladinu sa autizmom

Senzorna soba je dragoceno sredstvo koje se koristi u radu sa decom i odraslima sa autizmom, poremećajem koncentracije, osobama sa senzornim oštećenjima, mentalnom i nedovoljnom razvijenošću, govornim poteškoćama, smetnjama u učenju, kao i onima sa problemima u ponašanju.
Senzorna soba je dragoceno sredstvo koje se koristi u radu sa decom i odraslima sa autizmom, poremećajem koncentracije, osobama sa senzornim oštećenjima, mentalnom i nedovoljnom razvijenošću, govornim poteškoćama, smetnjama u učenju, kao i onima sa problemima u ponašanju.

Senzorna soba za decu i omladinu sa autizmom Deca i omladina sa autizmom dobila su Senzornu sobu u beogradskom Domu “Dragutin Filipović – Jusa”. Radove, vredne milion dinara, finansirao je EPS.

Senzorna soba je dragoceno sredstvo koje se koristi u radu sa decom i odraslima sa autizmom, poremećajem koncentracije, osobama sa senzornim oštećenjima, mentalnom i nedovoljnom razvijenošću, govornim poteškoćama, smetnjama u učenju, kao i onima sa problemima u ponašanju. “U ovakvoj jednoj specijalizovanoj sobi možemo slobodno reći da je ona jedno pomoćno sredstvo za rad našim profesionalcima, koje će pomoći i zaposlenima, a u interesu je naše dece da razviju kod sebe svoje senzorne potencijale, kako bi mogli dalje da izvlače iz sebe sve potencijale koje imaju kako bi se lepše i bolje integrisali u spoljnoj sredini, izjavila je Milanka Karavdija iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje. Direktor EPS Aleksandar Obradović kaže da, kao kompanija kod koje je profit na prvom mestu, u EPS-u ne smeju da zaborave da budu socijalno odgovorni. „U našem društvu se vodi polemika da li kompanije poput EPS treba da imaju programe sponzorstva i donacija. Ja odgovorno tvrdim da mislim da treba. Mislim da je najbolje na ovom primeru pokazano koje bi bile druge istitucije koje su na prvom mestu bile da pomognu institucijama kojoj smo sada gosti, ako ne kompanija kao što je EPS.“ U Ministarstvo za rad i socijalna pitanja ističu značaj društveno odgovornih kompanija koje brigu o zajednici pokazuju i uključivanjem u poboljšanje položaja i zaštitu prava osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa.

B92