Šizofrenija kao posledica infekcije

Opšte je poznato da su osobe kojima je šizofrenija prisutna u porodičnoj istoriji sklonije ovoj opakoj bolesti. Međutim, nova naučna teorija sugeriše da može biti i posledica infekcije.

Naime, parazit koji se prenosi kroz kontakt sa zemljom, nedovoljno termički obrađenim mesom i mačjim fekalijama, Toksoplazma gondi, možda je uzrok za jednu petinu slučajeva šizofrenije, ukazuje nova studija. Geri Smit, profesor populacione biologije i epidemiologije na Univerzitetu u Pensilvaniji kaže da je infekcija ovim parazitom vrlo učestala, ali da samo jedan procenat ljudi oseti psihičke probleme zbog toga.

Parazit je naročito opasan za određene grupe ljudi. Na primer, ako žena biva inficirana tokom trudnoće, fetus može umreti ili imati niz problema u razvoju.

Ljudi sa HIV i drugim stanjima koja slabe imuni sistem mogu imati razne komplikacije. Iako se odavno veruje da ljudi koji su dobrog zdravlja nemaju neželjene posledice od infekcije, nedavne studije pokazale su njena zabrinjavajuća dejstva, u koja spada i šizofrenija, budući da može napasti mozak kao i mišiće.

Neki antipsihotici mogu zaustaviti razmnožavanje parazita, ali studije na miševima, pacovima i ljudima pokazale su da T. gondi pokreće promene u ponašanju i ličnosti zaraženih.

Profesor Smit smatra da bi zaustavljanjem zaraze moglo da se spreči jedna petina budućih slučajeva šizofrenije.

DAILY MAIL