Proizvodi kanabisa sve su prisutniji na tržištu, ali postavlja se pitanje: da li možda nesvesno povećavamo svoje šanse za razvoj shizofrenije?

Fraza „kanabis i shizofrenija“ možda zvuči kao izraz osmišljen da izazove strah kod onih koji koriste različite proizvode na bazi kanabisa, kao što je na primer CBD ulje, to nije namera ovog teksta. Iako je kanabis tokom godina bio i idalje je pod lupom političkih i naučnih analiza, kao i većina prirodnih i/ili sintetičkih supstanci, ima svoje loše strane.

Neće svaka osoba koja koristi kanabis razviti shizofreniju, ali za izvestan broj korisnika ta mogućnost je veoma realna.

Kanabis u odnosu na marihuanu

Reči „kanabis“ i „marihuana“ često se koriste kao sinonimi, ali postoji razlika između ovih termina. Kanabis se može odnositi na bilo koji proizvod dobijen iz biljke Cannabis sativa. Marihuana jeste kanabis, ali specifično se odnosi na proizvode dobijene iz delova biljke kanabisa koji sadrže značajne količine delta-9-tetrahidrokanabinola (THC). THC je samo jedan od više od 500 hemikalija pronađenih u biljci kanabisa. Psihoaktivni efekti THC-a su razlog zašto se mnogi koriste kanabis.

Povezanost između kanabisa i shizofrenije

Shizofrenija je hroničan mentalni poremećaj koji, najprostije rečeno, podrazumeva epizode u kojima osoba gubi kontakt sa stvarnošću, tj. ima psihotičnu simptomatologiju.

Pregled naučnih radova iz 2020. godine obuhvatio je 96 studija o kanabisu i shizofreniji.

Na osnovu ovih istraživanja, zaključeno je:

  • Postoji visoka učestalost psihotičnih poremećaja među korisnicima kanabisa.
  • Konzumacija kanabisa može uticati na ranije javljanje simptoma shizofrenije.
  • Psihoza izazvana kanabisom može se vremenom progredirati u kliničku shizofreniju.
  • Osobe sa psihotičnim poremećajima često konzumiraju kanabis.
  • Osobe sa psihotičnim poremećajem često imaju veću osetljivost na psihoaktivne efekte THC-a.
  • Učestala upotreba kanabisa, naročito u mladosti, može udvostručiti rizik od razvoja shizofrenije.
  • Dnevna konzumacija THC-a u visokim koncentracijama može povećati rizik od razvoja psihotične bolesti i to pet puta.
  • Upotreba kanabisa utiče na urođene faktore rizika, kao što je genetika, i povećati stopu razvoja shizofrenije.

Shizofrenija u odnosu na psihotične poremećaje

Shizofrenija se klasifikuje kao psihotični poremećaj jer uključuje simptome psihoze, kao što su halucinacije, sumanute ideje i dezorganizovano razmišljanje. Iako se smatra glavnim poremećajem vezanim za psihozu, shizofrenija nije jedina bolest koja uključuje ovakvu vrstu simptoma. Drugi psihotični poremećaji su: psihoza izazvana supstancama, shizoafektivni poremećaj, shizofreniformni poremećaj i kratkotrajni psihotični poremećaj.

Da li kanabis može izazvati shizofreniju?

Kanabis sam po sebi ne izaziva shizofreniju.

Međutim, ako osoba ima genetsku predispoziciju za shizofreniju, konzumiranje kanabisa povećava rizik od njenog razvoja. Ovo može biti posledica prirodne osetljivosti na psihoaktivne efekte THC-a.

Psihoza izazvana drogama naspram shizofrenije izazvane drogama

Prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku mentalnih poremećaja, petom izdanju (DSM-5), psihoza izazvana drogama obuhvata simptome psihoze direktno povezane s periodom upotrebe određene supstance, koja često nestaje kada se supstanca eliminiše iz organizma.

Shizofrenija izazvana drogama odnosi se na latentnu shizofreniju koja je aktivirana upotrebom supstance, poput kanabisa.

Simptomi shizofrenije i upotreba kanabisa

Simptomi psihoze odnose se na gubitak dodira sa stvarnošću. Na primer, osoba može razviti čulne obmane, misli koje nisu u skladu sa realnošću i/ili dezorganizovano razmišljanje. Korisnici kanabisa pre ili kasnije proživljavaju prethodno pomenuto. Visoke doze THC-a, koji je psihoaktivan, utiču na delove mozga koji su odgovorni za percepciju. Zbog toga osobe koje konzumiraju kanabis doživljavaju simptome slične onima kod shizofrenije, kao što su halucinacije, sumanute ideje i dezorganizovano razmišljanje.

Psihoza, shizofrenija i kanabis

Shizofrenija je hronični poremećaj koji ne nestaje kada se kanabis eliminiše iz organizma.

Kanabis može izazvati akutnu psihozu koja ne mora nužno da pređe u shizofreniju.

Psihoza se odnosi na epizode gubitka dodira sa stvarnošću. Uzroci ovih simptoma mogu biti različiti i ne moraju biti povezani sa shizofrenijom. Neće svaka upotreba kanabisa dovesti do psihoze, ali rizik je tu i smatra se da su ovakva iskustva često povezana s visokim dozama THC-a.psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problemIndustrija kanabisa se širi, a sa njom i interesovanje ljudi koji pre nisu konzumirali proizvode na bazi kanabisa.

Iako su identifikovane veze između kanabisa i shizofrenije, konzumacija proizvoda na bazi kanabisa ne uzrokuje shizofreniju direktno ali povećava rizik kod osoba koje imaju urođen rizik za njen razvoj.

Ako razvijete shizofreniju nakon upotrebe kanabisa, verovatno ste već bili predisponirani za ovaj poremećaj.

Genetika, okruženje i drugi fiziološki faktori mogu interagovati sa upotrebom kanabisa, što može dovesti do razvoja psihotičnog poremećaja.

Simptomi psihoze mogu biti alarmantni. Ako doživite halucinacije ili sumanute ideje, potražite odmah medicinsku pomoć.