Emocionalna inteligencija: mini test

emocionalna inteligencija
Emocionalna inteligencija je skladno funkcionisanje razuma i osećanja. To je veština korišćenja i emocija i razuma sa ciljem da se život živi na najbolji mogući način.

Emocionalna inteligencija (skraćeno EI) je skladno funkcionisanje razuma i osećanja. To je veština korišćenja i emocija i razuma sa ciljem da se život živi na najbolji mogući način. Iako je decenijama unazad u centru naučnog fokusa bila klasična inteligencija, koja podrazumeva logičko rezonovanje, matematičke i verbalne veštine i sl., koncept emocionalne inteligencije je uveo novi način razmatranja ljudskog funkcionisanja. Pokazalo se da osobe koje imaju visok IQ, odnosno klasičnu inteligenciju, nemaju uvek dobro postignuće u realnim životnim situacijama, a veliki udeo u tome ima emocionalna inteligencija. Ispitajte koliki je Vaš EQ putem ovog mini testa.

1.Kada zabrljam, govorim sebi ružne stvari, kao što su ,,Ja sam gubitnik“, ,,Glupane“, ,,Ne mogu da uradim ništa kako treba“.
2.Nailazim na prepreke koje me sprečavaju da dođem do svojih ciljeva.
3.Čak i kada dam sve od sebe, osećam krivicu povodom stvari koje nisam uradio/la savršeno.
4.Sposoban/na sam da prestanem da razmišljam o problemima koji me muče.
5.Dosađujem se najveći deo svog vremena.
6.Imam utisak da brinem o stvarima o kojima drugi ljudi čak i ne razmišljaju.
7.Kada je tužan neko ko mi je blizak i ja postanem tužan/na.
8.Zbog nekih ljudi se osećam loše povodom sebe, bez obzira na to šta uradim.
9.Sve što pokušam da uradim na kraju se završi neuspehom.
10.Nisam zadovoljan/na svojim učinkom sve dok me neko ne pohvali za dobar rad.