Test roditeljskih stilova vaspitavanja dece

Ovaj test je napravljen da pokaže koji je Vaš dominantan stil kada je u pitanju vaspitavanje dece. Na svako pitanje odgovarajte u kojoj meri se slažete sa tvrdnjom.

Ukoliko želite, Vaš partner takođe može uraditi ovaj test, te možete posle da uporedite vaše stilove roditeljstva.

1.Roditelji treba da usmeravaju dete, ali i da slušaju i razgovaraju sa detetom o njegovim brigama.
2.Društvo bi bilo bolje ukoliko bi roditelji bili strožiji prema svojoj deci.
3.Deca bi trebalo da većinu odluka donose samostalno, bez uključivanja roditelja.
4.Ne bi trebalo da postoje rigidna pravila za detetovo ponašanje.
5.Roditelji bi trebalo da usmeravaju dete na racionalan i objektivan način.
6.Deci treba reći šta tačno treba da urade i kako da to urade.
7.Deca mogu sama da odlučuju i da rade ono što žele.
8.Deca moraju na vreme da nauče ko je glavni kod kuće.
9.Deci treba da bude dozvoljeno da bude po njihovom u onoj meri u kojoj je i roditeljima.
10.Roditelji treba da rasprave sa decom i daju im obrazloženja za pravila koja im postavljaju.
11.Deca treba da slušaju svoje roditelje i da ne postavljaju pitanja.
12.Roditelji treba jasno da kažu deci šta je ono što očekuju od njih i da budu otvoreni za diskusiju o tome.
13.Roditelji ne bi trebalo da ograničavaju decu u odlukama ili aktivnostima.
14.Deca treba da se povinuju onome što roditelji smatraju da je ispravno.
15.Roditelji bi trebalo da podstiču decu da raspravljaju o pravilima i zabranama koje su doneli.