Test za Shizofreniju

Ovaj test meri simptome koji su uobičajeni za spektar shizofrenih poremećaja.

 

Instrukcije: Odgovorite na pitanja u tekstu ispod u odnosu na to kako ste se osećali u proteklih par meseci.

1.Drugi kontrolišu moje misli i osećanja.
2.Čujem ili vidim stvari koje drugi ljudi ne čuju ili ne vide.
3.Veoma mi je teško da se izrazim rečima, tako da drugi mogu da me razumeju.
4.Smatram da nemam ništa zajedničko s drugim ljudima, uključujući porodicu i prijatelje.
5.Verujem da postoji više stvari koje čine realnost i svet oko mene, u koje niko drugi ne veruje.
6.Drugi mi ne veruju kada im pričam o stvarima koje sam video/la ili čuo/la.
7.Nisam siguran/na u ono što mislim, jer ne znam da li je to stvarno ili nije.
8.Posedujem magične moći koje niko drugi ne poseduje i ne može da ih objasni.
9.Ljudi kuju zaveru protiv mene.
10.Teško mi je da usredsredim svoje misli.
11.Drugi se nepošteno odnose prema meni, jer su ljubomorni na moje sposobnosti.
12.Razgovaram sa osobom ili osobama u svojoj glavi, koje niko drugi ne može da čuje sem mene.

Prethodni tekstTest za bipolarni poremećaj
Sledeći tekstGranični poremećaj ličnosti
petar vojvodic
Psihijatar, REBT Psihoterapeut i doktor medicinskih nauka. Osnivač Specijalističke psihijatrijske ordinacije i udruženja za mentalno zdravlje Psihocentrala, Beograd.