Ketogena dijeta kao saveznik u borbi protiv mentalnih poremećaja

U ovom tekstu ćemo se fokusirati na povoljni uticaj ketogene dijete na naše mentalno zdravlje, pozivajući se na naučna istraživanja.
Povoljni uticaj ketogene dijete na naše mentalno zdravlje

Sve više se priča o uticaju mentalnih poremećaja, poput depresije, anksioznosti i bipolarnog poremećaja, na celokupno zdravlje ljudi. Pored tradicionalnih tretmana, poput terapije i lekova, sve više istraživanja ukazuje na potencijalne koristi ketogene, popularno rečeno “keto” dijete, kao dodatnog tretmana za osobe koje boluju od mentalnih poremećaja. Ketogena dijeta je plan ishrane sa visokim unosom masti, umerenim unosom proteina i niskim unosom ugljenih hidrata. Fokusiraćemo se na povoljni uticaj ketogene dijete na naše mentalno zdravlje, pozivajući se na naučna istraživanja.

Uticaj ketogene dijete na mozak

Kako bismo razumeli detalje o ketogenoj dijeti i mentalnim poremećajima, važno je da prvo razjasnimo kako keto dijeta utiče na mozak. Ketonska tela služe kao alternativni izvor energije za mozak onda kada su prisutni niski nivoi glukoze u krvi. Ovo može dovesti do različitih biohemijskih i metaboličkih promena u mozgu, što utiče i na mentalno zdravlje. Neke od ovih promena uključuju povećanu neuroprotekciju, poboljšanu mitohondrijalnu funkciju, smanjenje oksidativnog stresa i modulaciju upale.

Ketogena dijeta i depresija

Depresija je jedan od najčešćih mentalnih poremećaja širom sveta. Istraživanja sugerišu da ketogena dijeta može imati povoljan uticaj kod osoba koje boluju od depresije. Jedna studija iz 2017. godine (Brietzke et al.) pokazala je da ketogena dijeta smanjuje simptome depresije kod pacijenata sa bipolarnim poremećajem tipa II. Ovo se može delimično objasniti poboljšanjem mitohondrijalne funkcije, smanjenjem upale i oksidativnog stresa u neuronima.

U drugoj studiji iz 2018. godine (Murphy et al.), miševi koji su bili na ketogenoj dijeti pokazali su blaže simptome depresije i anksioznosti u odnosu na miševe koji su bili na uobičajnoj dijeti. Istraživači su zaključili da keto dijeta može imati antidepresivne i anksiolitičke efekte putem povećanja GABA (gama-aminobutirne kiseline), inhibitornog neurotransmitera koji igra važnu ulogu u regulaciji raspoloženja.

Ketogena dijeta i anksioznost

Anksioznost je još jedan rasprostranjeni mentalni poremećaj koji može biti ublažen ketogenom dijetom. Studija iz 2019. godine (Ari et al.) otkrila je da ketogena dijeta može smanjiti simptome anksioznosti kod pacijenata sa poremećajima čak i iz spektra autizma. Istraživači su sugerisali da ovaj anksiolitički efekat može biti povezan sa smanjenjem upale u mozgu, kao i sa povećanjem GABA neurotransmitera.

U pregledu literature iz 2020. godine (Sussman et al.), ketogena dijeta je takođe povezana sa smanjenjem anksioznosti kod pacijenata sa epilepsijom. Ovaj pregled literature takođe ukazuje na potencijal ketogene dijete kao dodatnog tretmana za anksioznost.

Ketogena dijeta i bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj je mentalni poremećaj koji se karakteriše epizodama depresije i manije ili hipomanije. Ova bolest obično zahteva dugotrajno lečenje, uključujući lekove i terapiju. Međutim, naučnici istražuju i druge pristupe lečenju, poput ketogene dijete.

Iako su istraživanja o uticaju ketogene dijete na bipolarni poremećaj još uvek ograničena, nekoliko studija sugeriše da bi ovaj pristup ishrani mogao biti koristan u lečenju ove bolesti. U studiji iz 2013. godine, opisan je slučaj dvoje pacijenata koji su uspešno koristili ketogenu dijetu za kontrolu simptoma bipolarnog poremećaja. U studiji iz 2017. godine, takođe već pomenutoj u kontekstu depresije, ketogena dijeta je pokazala pozitivne rezultate kod pacijenata sa bipolarnim poremećajem tipa II.

Ketogena dijeta i shizofrenija

Shizofrenija je složen mentalni poremećaj koji može izazvati teške simptome, uključujući halucinacije, sumanute ideje i poremećaje mišljenja. Iako su istraživanja o ketogenoj dijeti i shizofreniji ograničena, postoje naznake da ovaj pristup ishrani može imati pozitivan uticaj.

Studija iz 2015. godine (Kraft i Westman) opisuje slučaj pacijenta sa shizofrenijom čiji su simptomi značajno poboljšani nakon prelaska na ketogenu dijetu. 

Ketogena dijeta i ADHD

Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) je neurobiološki poremećaj koji karakteriše problemi sa pažnjom, impulsivnošću i hiperaktivnošću. ADHD obično utiče na decu i adolescente, ali se može nastaviti i u odrasloj dobi. Simptomi ADHD-a mogu biti ozbiljni i negativno uticati na akademski uspeh, socijalne veze i kvalitet života.

Studija iz 2018. godine (Lambrechts et al.) pokazuje da ketogena dijeta može imati povoljan uticaj kod dece sa ADHD-om. U ovoj studiji su istraživači proučavali efekte ketogene dijete na 23 dece sa ADHD-om. Nakon tri meseca primene ketogene dijete, primetili su poboljšanje simptoma ADHD-a kod 12 od 23 dece. Ovo poboljšanje se odnosilo na povećanu pažnju, smanjenu hiperaktivnost i impulsivnost.

Iako su ovi rezultati obećavajući, potrebna su dalja istraživanja kako bi se utvrdilo kako i zašto ketogena dijeta može uticati na simptome ADHD-a. Takođe je važno napomenuti da ketogena dijeta može biti izazovna za primenu i da je neophodna pažljiva i kontrolisana primena uz stručnu pomoć.

Oprez 

Ako razmatrate ketogenu dijetu kao dodatak tretmanu mentalnog poremećaja, preporučuje se da prvo potražite savet lekara: psihijatra i nutricioniste. Oni će vam pomoći da prilagodite dijetu vašim individualnim potrebama i pružiće Vam adekvatnu medicinsku podršku tokom procesa.

Ketogena dijeta pokazuje obećavajuće rezultate u tretiranju različitih mentalnih poremećaja, uključujući depresiju, anksioznost, bipolarni poremećaj, shizofreniju i ADHD. Međutim, budući da su istraživanja u ovom području još uvek u razvoju, potrebno je još vremena kako bi se potvrdila efikasnost ketogene dijete kao tretmana za mentalne poremećaje. Takođe, važno je pažljivo razmotriti individualne potrebe i okolnosti pre nego što se odlučite za ketogenu dijetu kao dopunu konvencionalnim tretmanima mentalnih poremećaja.psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problem

Ohrabrujuće je videti da se sve više istražuje uloga ishrane i načina života u tretmanu mentalnih poremećaja. Ketogena dijeta predstavlja samo jedan od mnogih potencijalnih pristupa koji mogu doprineti poboljšanju mentalnog zdravlja i kvaliteta života. Sa daljim napretkom nauke, možemo očekivati i da će se razviti još inovativnih i efikasnih tretmana za ove složene i izazovne poremećaje.